เต็มแล้ว! ยอดจอง 'โมเดอร์นา' วันแรก เต็มภายใน 1 ชั่วโมง

เต็มแล้ว! ยอดจอง 'โมเดอร์นา' วันแรก เต็มภายใน 1 ชั่วโมง

รพ.รามาธิบดี เปิดให้ลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด "โมเดอร์นา" วันแรก ยอดสั่งจองเต็มภายใน 1 ชั่วโมง

จากกรณีคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งประชาชนทั่วไปสั่งจองวัคซีนโควิด-19 ทางเลือก โมเดอร์นา (Moderna) เริ่มสั่ง "จองฉีดวัคซีน Moderna" ได้ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค.64 เริ่มเวลา 08.30 น. จนถึงวันที่ 11 ก.ค.64 ผ่านทางเว็บไซต์ http://www3.ra.mahidol.ac.th/moderna

ล่าสุด เมื่อเวลา 09.30 น. ทางโรงพยาบาลก็แจ้งว่า ยอดสั่งจองวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา ได้เต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากมีวัคซีนเพิ่มเติมจะมีการประกาศให้ทราบต่อไป

162545266846

ทั้งนี้ วัคซีนโมเดอร์นา เปิดจองในราคา 1,500 บาทต่อโดส ซึ่งรวมค่าวัคซีนกับค่าบริการการฉีดแล้ว ถ้าหาก 2 เข็มรวมกันเท่ากับ 3,000 บาท หากสั่งในนามองค์กรจำนวนตั้งแต่ 100 โดสขึ้นไป ขอให้ติดต่อศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี โดยจำนวนวัคซีนโควิด-19 ที่โรงพยาบาลได้รับจัดสรร มีจำนวนจำกัด