การเงิน

'คนละครึ่งเฟส 3' คลังยัน ห้ามใช้ผ่าน 'เดลิเวอรี่' เด็ดขาด!

"คนละครึ่งเฟส 3" คลังย้ำเงือนไขการใช้จ่ายเงินต้องเป็นลักษณะแบบพบหน้า (face-to-face) เท่านั้น ห้ามการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ คนกลาง หรือ "เดลิเวอรี่" ไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม อ่านรายละเอียด ที่นี่

ความคืบหน้าล่าสุดของ มาตรการ คนละครึ่ง นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก และมีการใช้จ่ายไปแล้วกว่า 1.6 พันล้านบาท แต่ยังมีประเด็นเรื่องการใช้งานที่ต้องทำความเข้าใจกันอยู่ก็คือ การใช้จ่ายเงินในมาตรการคนละครึ่งเฟส 3 นั้น ต้องเป็นลักษณะแบบพบหน้า (face-to-face) เท่านั้น ห้ามใช้กับ เดลิเวอรี่ อย่างเด็ดขาด 

โฆษกกระทรวงการคลังได้ย้ำว่า การใช้จ่ายในทุกโครงการ (ขณะนี้ มีโครงการอย่าง คนละครึ่งเฟส 3 ใช้งานอยู่) จะต้องเป็นการจ่ายเงินระหว่างประชาชนกับร้านค้าหรือผู้ให้บริการแบบพบหน้า (face-to-face) เท่านั้น และจะต้องไม่มีกระบวนการใดๆ รองรับการซื้อขายที่ดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ หรือผ่านคนกลาง ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ที่เป็นการหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมแบบพบหน้าดังกล่าว เช่น การนำ QR Code ไปคัดลอกส่งต่อแก่บุคคลอื่นเพื่อสแกนจ่ายเงิน เป็นต้น​ ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้จ่ายเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและตรวจสอบความถูกต้องได้

ส่วนกรณีผู้ให้บริการแฟลตฟอร์มส่งอาหารเดลิเวอรี่รายหนึ่ง ได้มีการให้บริการชำระเงินค่าอาหารด้วยสิทธิในโครงการต่างๆ จนถึง คนละครึ่งเฟส 3 นางสาวกุลยากล่าวว่า ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากเป็นการใช้สิทธิผ่านคนกลาง และที่ผ่านมาผู้ให้บริการดังกล่าวไม่ได้มีการขออนุญาตดำเนินการมายังกระทรวงการคลังแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังจะมีการส่งหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ประกอบการรายดังกล่าว