เช็คไทม์ไลน์ด่วน! 'นนทบุรี' พื้นที่สีแดงเข้ม ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 170 ราย

เช็คไทม์ไลน์ด่วน! 'นนทบุรี' พื้นที่สีแดงเข้ม ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 170 ราย

"นนทบุรี" พื้นที่สีแดงเข้ม ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 170 ราย สาเหตุติดเชื้อ ที่ทำงาน ครอบครัว เช็คไทม์ไลน์ด่วน 

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.64  ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี พื้นที่สีแดงเข้ม สรุปย่อ ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 จ.นนทบุรี ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 170 ราย สาเหตุติดเชื้อที่สำคัญ :  ที่ทำงาน/ครอบครัว เพศหญิง 96 ราย เพศชาย 74 ราย ต่างชาติ 14 ราย (พม่า 14 ราย) มีอาการ 86 ราย คิดเป็น 51 % ไม่มีอาการ 84 ราย คิดเป็น 49 %

ภูมิลำเนา

  • อำเภอเมือง 54 ราย
  • อำเภอไทรน้อย 47 ราย
  • อำเภอบางบัวทอง 40 ราย
  • อำเภอปากเกร็ด 27 ราย
  • อำเภอบางกรวย 22 ราย
  • อำเภอบางใหญ่ 17 ราย

สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 169 ราย (ไม่ทราบสาเหตุ 1 ราย) ตรวจเชิงรุก 0 ราย

ตรวจเชิงรับ 169 ราย

      - ในครอบครัว 45 ราย

      - เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน 12 ราย   

      - ตลาดปากเกร็ด 2 ราย

      - สาเหตุอื่น ๆ 

หมายเหตุ

      - บุคลากรทางการแพทย์ 1 ราย (แพทย์ รพ.พญาไท 3)

      - พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขาสยาม) 1 ราย

      - พนักงานธนาคารไทยเครคิต สาขาตลาดนนท์ 1 ราย

      - บ.สยามมัลติคอน จำกัด ต.บางกระสอ 2 ราย

      - ข้าราชการ สภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ (สปท) 1 ราย

สืบค้น timeline ผู้ป่วย ได้ที่ http://203.157.109.21/timeline/index.php (ประมาณ 1 - 2 วัน จากวันรายงาน)

- สามารถสืบค้น ลำดับเคส เพศ อายุ ตำบล อำเภอ วันที่ ป่วยได้ 

- สามารถสืบค้นสถานที่ใน TIMELINE ได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

"ประชาชนสามารถประเมินความเสี่ยงโควิด19 ของตนเองได้ที่  https://agnosteam96.wixsite.com/nonselfcheck" (ถ้ามีความเสี่ยงสูงและอาการเร่งด่วนจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป ภายใน 24 ชั่วโมง) หรือ  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับศูนย์สื่อสารความเสี่ยงโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ที่เบอร์ 061 394 5402 / 061 172 2534 / 061 174 2260 / 061 394 5403 เพื่อคัดกรองความเสี่ยงก่อนไปตรวจ

ค่า CT (Cycle Threshold)

  • ถ้า CT ที่ต่ำ แสดงว่ามีปริมาณไวรัสสูง โอกาสแพร่เชื้อสูงกว่า
  • ถ้า CT ที่สูง แสดงว่ามีปริมาณไวรัสต่ำ โอกาสแพร่เชื้อต่ำกว่า

สำหรับการปรับ พื้นที่ควบคุมคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ พื้นที่สีแดงเข้ม จากเดิม 4 จังหวัด เป็น 10 จังหวัด ประกอบด้วย กทม., นครปฐม, นนทบุรี, นราธิวาส, ปทุมธานี, ปัตตานี, ยะลา, สงขลา, สมุทรปราการ และสมุทรสาคร โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

เช็คไทม์ไลน์ "ติดเชื้อโควิด 19" จังหวัดนนทบุรี

162486886892

162486887436

162486888192

162486888790

162486891268

162486891999

1624868925100

162486893310

162486896171

162486896791

162486897487

162486898046

162486900367

162486901072

162486901651

162486902233

162486904976

162486905625

162486906233

162486906850

162486909370

162486909949

162486910596

162486911145

162486912539