ประสิทธิผล'วัคซีนซิโนแวค'ในโลกจริง 4 พื้นที่ไทย

ประสิทธิผล'วัคซีนซิโนแวค'ในโลกจริง 4 พื้นที่ไทย

สธ.เผยผลศึกษาประสิทธิผล'วัคซีนซิโนแวค'ในโลกจริง 4 พื้นที่ไทย ภูเก็ต-สมุทรสาคร-เชียงราย-กรมควบคุมโรค พบป้องกันติดเชื้อ 71-91 % 

     เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.2564 นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขว่า คณะกรรมการวิชาการในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ และอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ได้สรุปผลการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีน Coronavac ของบริษัทซิโนแวค ในการป้องกันการติดเชื้อจากการใช้จริงในประเทศไทยช่วงเม.ย.-พ.ค. ซึ่งเป็นช่วงที่มีการระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 สายพันธุ์อัลฟา

        พบว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็มอย่างน้อย 14 วัน มีประสิทธิผลในการลดการติดเชื้อสายพันธุ์อัลฟาได้ 71 - 91 % โดยแยกการศึกษาในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่จ.ภูเก็ต มีประสิทธิผลป้องกันการติดเชื้อ 90.7 %  จ.สมุทรสาคร  90.5 %  ส่วนการศึกษาในกลุ่มบุคลากรสาธารณสุขจากเหตุการณ์การติดเชื้อที่จ.เชียงราย 82.8 % และจากฐานข้อมูลกรมควบคุมโรค ศึกษาในบุคลากรสาธารณสุข พบมีประสิทธิผล 70.9 % โดยคนที่ได้รับวัคซีน ไม่มีผู้ใดเสียชีวิตจากโควิด ส่วนประสิทธิผลต่อสายพันธุ์เดลต้าที่พบการระบาดเพิ่มมากขึ้น อยู่ระหว่างการศึกษารวบรวมข้อมูล

      จากการติดตามข้อมูลประสิทธิผลของวัคซีน Coronavac หลังมีการใช้จริงโดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พบว่า ที่ประเทศอินโดนีเซีย รายงานว่าหลังฉีดวัคซีนครบ 2 โดส ป้องกันการป่วยที่มีอาการ 94 % ป้องกันการเสียชีวิตได้ 98% การศึกษาที่ประเทศชิลี พบป้องกันการป่วยที่รุนแรง 89 % และที่เมืองเซอร์รานา ประเทศบราซิล หลังฉีดครบ 2 โดส ป้องกันการป่วยที่มีอาการได้ 80% และป้องกันการเสียชีวิตได้  95%

162486667336

       “ผลการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนในการใช้จริง (Real World Study) ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ พบผลสอดคล้องกันว่า วัคซีนโคโรนาแวคมีประสิทธิผลสูงเพียงพอพอในการป้องกันโควิด 19 โดยสามารถลดการติดเชื้อโควิด 19 ได้ระหว่าง 71-91 %  และลดการป่วยหนักและเสียชีวิตได้มากกว่า 95% ในผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วอย่างน้อย 14 วัน”นพ.เกียรติภูมิกล่าว

          นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กล่าวว่า ผลนี้แสดงถึงการป้องกันการติดเชื้อ เป็นผลในโลกจริงในประเทศไทย ซึ่งผลของวัคซีนจะมี 2 ส่วน คือ ในหลอดทดลองและโลกจริง ซึ่งจะเชื่อข้อมูลในโลกจริงมากกว่า เพราะในหลอดทดลองมีเงื่อนไขจำกัด ขณะที่ในคนมีปัจจัยอื่นต่างกันไปไม่ว่าทางบางหรือลบ นอกจากนี้   กำลังจะศึกษาในส่วนของวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า และวัคซีนซิโนแวคต่อสายพันธุ์เดลตา อาจจะเริ่มในช่วงก.ค.นี้ ซึ่งสายพันธุ์เดลตาน่าจะมีสัดส่วนมากขึ้นในไทยโดยเฉพาะกทม.น่าจะครึ่งหนึ่ง