ครม.เคาะ เปิดภูเก็ต-สมุย ก.ค.นี้

ครม.เคาะ เปิดภูเก็ต-สมุย ก.ค.นี้

ครม.เคาะเปิดภูเก็ต 1 ก.ค.นี้ พร้อมเปิดสมุยรับนักท่องเที่ยวฝั่งอ่าวไทย 15 ก.ค.นี้ ตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมการเปิดเมือง

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแผนการเปิด "ภูเก็ต" หรือ "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์" (Phuket Sandbox) และพื้นที่ เกาะสมุย เกาะพงัน และ เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ  ศบค.เสนอ

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ต จะได้ตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมการเปิดเมืองเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทำหน้าที่บริหารจัดการควบคุมการเข้าออกภูเก็ตของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งที่เดินทางจากต่างประเทศและภายในประเทศ ตั้งแต่เริ่มเข้ามาจนกระทั่งเดินทางออกจังหวัด

จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า) มีระบบกำกับควบคุมในที่พัก ระบบควบคุมในการเดินทาง Sealed Route โดยที่พักและบริษัทนำเที่ยว และมีระบบควบคุมคัดกรองด่านเข้า-ออกทางอากาศและทางเรือทั้ง 3 เกาะ

รายงานข่าวระบุว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอ ครม.ถึงแนวทางการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินำร่อง จ.ภูเก็ต เริ่ม 1 ก.ค.2564 ผ่านโครงการภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ และเปิด จ.สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า) เริ่ม 15 ก.ค.นี้ โดยจังหวัดเตรียมพร้อมตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรี ประกาศเปิดประเทศใน 120 วัน