เทียบ 'สลากออมทรัพย์' 3 แบงก์ เลือก 'ฝากเงิน' ที่ไหนดี​ ?

เทียบ 'สลากออมทรัพย์' 3 แบงก์ เลือก 'ฝากเงิน' ที่ไหนดี​ ?

เปิดรายละเอียด "สลากออมทรัพย์" 3 ธนาคาร "ออมสิน" "ธอส." "ธ.ก.ส." พร้อมเปรียบเทียบข้อต่อข้อ สลากเจ้าไหนเหมาะกับเราที่สุด ? (อัพเดท ณ วันที่ 18 มิ.ย. 64)

"สลากออมทรัพย์" อีกหนึ่งทางเลือก "ฝากเงิน" ยุคดอกเบี้ยต่ำ สำหรับคนที่ไม่สามารถรับความเสี่ยงจากการ "ลงทุน" ประเภทอื่นๆ 

ลักษณะเด่นของการฝากเงินในรูปแบบของสลากออมทรัพย์ คือนอกจากจะได้ออมเงินแล้ว ยังมีโอกาสถูกรางวัลเหมือน "หวย" ขณะเดียวกัน สำหรับสลากออมทรัพย์บางรุ่นยังให้ "ดอกเบี้ย" เพิ่มเติมเมื่อฝากครบกำหนดด้วย 

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวบรวมข้อมูลการฝากเงิน และสิทธิประโยชน์โดยทั่วไปของสลากออมทรัพย์ พร้อมเปรียบเทียบสลากออมทรัพย์ของ 3 ธนาคารผู้ให้บริการ คือธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในรุ่นที่ราคาหน่วยต่ำสุดของแต่ละธนาคาร (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564) ได้แก่

- "สลากออมทรัพย์ ธอส. รุ่นเกล็ดดาว" เริ่มต้นหน่วยละ 5,000 บาท

- "สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี" เริ่มต้นหน่วยละ 20 บาท

- "สลากเกษตรยั่งยืน ธ.ก.ส." เริ่มต้นหน่วยละ 20 บาท

162426251889

นอกจากตัวอย่างสลากออมทรัพย์ของทั้ง 3 ธนาคารที่ยกมาในข้างต้นที่ยกมาเปรียบเทียบเป็นตัวอย่างแล้ว แต่ละธนาคารจะมีสลากอีกหลายรุ่นที่มีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป ทั้งราคาหน่วย ระยะเวลาการฝากเงิน และเงินรางวัลต่างๆ ซึ่งผู้ฝากสามารถเปรียบเทียบและเลือกสิทธิประโยชน์ตามความเหมาะสมกับเป้าหมายของตัวเอง โดยอาจค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ของแต่ละธนาคาร ตามช่องทางด้านล่างนี้