เปิด 26 รายชื่อ กรรมการบริหาร พปชร. ชุดใหม่

เปิด 26 รายชื่อ กรรมการบริหาร พปชร. ชุดใหม่

"พปชร." ประชุมใหญ่ประจำปี ปรับโครงสร้างพปชร. ตั้ง กก.บห. 26 คน "ประวิตร" ได้ 582 คะแนน นั่งหัวหน้าพรรค "ธรรมนัส" นั่ง เลขาฯ ด้วยเสียง 556 คะแนน ด้าน 4 รองหัวหน้าพรรค เป็นไปตามโผ

ผู้สื่อข่าวรายงานถึงความเคลื่อนไหวการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ที่จ.ขอนแก่น โดยวาระสำคัญคือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างกรรมการบริหารพรรค ชุดใหม่ จำนวน 26 คน โดยที่ประชุมได้เสนอชื่อ พล..ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้เป็นหัวหน้าพรรคอีกสมัยด้วยคะแนนเสียง 582 คะแนน ขณะที่ เลขาธิการพรรค ..ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง ด้วยคะแนน 556 คะแนน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็นเหรัญญิกพรรค ด้วยเสียง 565 คะแนน นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ เป็นนายทะเบียนสมาชิกพรรคด้วยเสียง 575 คะแนน

ทั้งนี้ ในส่วนของรายชื่อกรรมการบริหารพรรคที่เหลือ ได้แก่ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง , นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล , นายไพบูลย์ นิติตะวัน ..บัญชีรายชื่อ , นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม , นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม , นายอนุชา นาคาศัยรมต.ประจำสำนักนายกฯ , นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ ..ชลบุรี , นายสุพล ฟองงาม ..บัญชีรายชื่อ ,นายนิโรธ สุนทรเลขา ..นครสวรรค์ , นายไผ่ ลิกค์ ..กำแพงเพชร , นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ ..นราธิวาส , นางประภาพร อัศวเหม , นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ , รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม , นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม , นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน , นายยงยุทธ สุวรรณบุตร ..สมุทรปราการ , นายสุชาติ อุสาหะ ..เพชรบุรี , นายรงค์ บุญสวยขวัญ ..นครศรีธรรมราช , นายจักรพันธ์ พรนิมิตร ..กทม. , นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรลักษณ์ ..บัญชีรายชื่อ , นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ..บัญชีรายชื่อ และ นายสมเกียรติ วอนเพียร ..กาญจนบุรี

นอกจากนั้น ที่ประชุมยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตาม นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมใหญ่ ได้แจ้งคำสั่งแต่งตั้งรองหัวหน้าพรรค 4 คน ได้แก่ นายสันติ นายวิรัช นายสุริยะ และนายไพบูลย์