ตรวจผล 'สลากออมสิน' พิเศษ 3 ปี-พิเศษดิจิทัล 3 ปี งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2564

ตรวจผล 'สลากออมสิน' พิเศษ 3 ปี-พิเศษดิจิทัล 3 ปี งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2564

ตรวจสลากออมสิน ผลการออกเลขสลากจ่ายคืนสลากออมสิน ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2564

ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน : สลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 3 ปี เดือนที่ 06/2564 วันที่ 16 มิถุนายน 2564
อันดับที่ 1   ออก 3 ครั้ง   3 อันดับ   อันดับละ 10,000,000 บาท
งวดที่ 118 X 8141714          งวดที่ 130 ฒ 5586120          งวดที่ 135 X 9113697
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1   ออก 3 ครั้ง   4,743 อันดับ   อันดับละ 10,000 บาท
5586120          8141714          9113697
อันดับที่ 2     ออก 2 ครั้ง     2 อันดับ     อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 124 ผ 9776607          งวดที่ 125 ล 0931186
อันดับที่ 3     ออก 2 ครั้ง     3,164 อันดับ     อันดับละ 20,000 บาท
1469902          4046094
อันดับที่ 4     ออก 5 ครั้ง
งวดที่ 86, 110 - 134          7,140 อันดับ          อันดับละ 10,000 บาท
งวดที่ 135 - 138                770 อันดับ             อันดับละ 8,000 บาท
0385266          0631420          3230233          3879050          6078690
อันดับที่ 5     ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 86, 110 - 134          14,280 อันดับ          อันดับละ 5,000 บาท
งวดที่ 135 - 138                1,540 อันดับ           อันดับละ 3,000 บาท
0460790          0816983          1247216          2845456          3896204
7372570          8061257          9287187          9477686          9622847
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 110 - 134          28,490 อันดับ          อันดับละ 400 บาท
งวดที่ 135 - 138                3,072 อันดับ           อันดับละ 300 บาท
116196          767973
เลขท้าย 5 ตัว     ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 110 - 134          283,984 อันดับ          อันดับละ 300 บาท
งวดที่ 135 - 138                30,668 อันดับ           อันดับละ 200 บาท
92207          99136
เลขท้าย 4 ตัว     ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 110 - 134           2,838,904 อันดับ          อันดับละ 150 บาท
งวดที่ 135 - 136                 167,272 อันดับ             อันดับละ 125 บาท
งวดที่ 137 - 138                 139,326 อันดับ             อันดับละ 100 บาท
2865          2883
162382835833
162382836872