ตรวจผล 'สลากออมสิน' พิเศษ 1 ปี-พิเศษดิจิทัล 1 ปี งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2564

ตรวจผล 'สลากออมสิน' พิเศษ 1 ปี-พิเศษดิจิทัล 1 ปี งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2564

ตรวจสลากออมสิน ผลการออกเลขสลากจ่ายคืนสลากออมสิน ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2564

ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน : สลากออมสินพิเศษ 1 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี เดือนที่ 06/2564 วันที่ 16 มิถุนายน 2564

อันดับที่ 1     ออก 1 ครั้ง     1 อันดับ     อันดับละ 3,000,000 บาท
งวดที่ 8 อ 5095975
อันดับที่ 2     ออก 1 ครั้ง     1 อันดับ     อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 8 P 6248613
อันดับที่ 3     ออก 5 ครั้ง     1,470 อันดับ     อันดับละ 2,000 บาท
2027472          6744727          8499555          8915435          9540857
อันดับที่ 4     ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 3 - 4     590 อันดับ     อันดับละ 1,000 บาท
งวดที่ 5 - 8   และงวดที่ 601     2,350 อันดับ     อันดับละ 800 บาท
1029906          2263234          2453036          2954502          4328224
4423755          5351072          8793823          8871656          9655084
อันดับที่ 5     ออก 15 ครั้ง
งวดที่ 3 - 4     885 อันดับ     อันดับละ 500 บาท
งวดที่ 5 - 8 และงวดที่ 601     3,525 อันดับ     อันดับละ 200 บาท
0009168          0032540          0089785          0719667          0901144
1187637          2996181          3077347          3334549          5071667
6146167          7292167          7854113          8867044          9601050
เลขท้าย 4 ตัว     ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 3     38,192 อันดับ     อันดับละ 50 บาท
งวดที่ 4     75,084 อันดับ     อันดับละ 25 บาท
งวดที่ 5 - 8 และงวดที่ 601     465,556 อันดับ     อันดับละ 20 บาท

4869          7711

162382329628

162382331113