คุณภาพชีวิต-สังคม

เปิดแผนกระจายวัคซีนโควิด-19 เดือนมิถุนายน

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เผยแพร่แผนกระจายวัคซีนโควิด-19 เดือนมิถุนายน จำนวนมากกว่า 6 ล้านโดส

แฟนเพจ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เผยแพร่แผนกระจายวัคซีนโควิด-19 เดือนมิถุนายน จำนวนมากกว่า 6 ล้านโดส โดยการกระจายวัคซีนจะแบ่งเป็น 2 งวด

งวดที่ 1: วันที่ 7-20 มิถุนายน จำนวน 3 ล้านโดส (ซิโนแวค 1 ล้านโดส และแอสตร้าเซนเนก้า 2 ล้านโดส)
- กทม. 5 แสนโดส (แอสตร้าเซนเนก้า 3.5 แสนโดส และซิโนแวค 1.5 แสนโดส)
- สำนักงานประกันสังคม 3 แสนโดส
- กลุ่มมหาวิทยาลัย 11 แห่ง (ทปอ.) 1.5 แสนโดส
- กลุ่มหมอพร้อม 76 จังหวัด 1.1 ล้านโดส
- จุดฉีดต่างๆ องค์กรภาครัฐ เช่น ขนส่ง ทหาร ตำรวจ และครู 1 แสนโดส และควบคุมการระบาด 5 หมื่นโดส
*ทั้งนี้จะทยอยจัดสรรวัคซีนให้ครบตามเป้า

ส่วนงวดที่ 2: วันที่ 21 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม จำนวน 3.5 ล้านโดส ประกอบด้วย ซิโนแวค 2 ล้านโดส และแอสตร้าเซนเนก้า 1.5 ล้านโดส

รูปภาพ