ติดเชื้อ 'โควิด 19' วันนี้ ชลบุรีพบรายใหม่-เสียชีวิตเพิ่ม ค้นหาเชิงรุก 414 ราย

ติดเชื้อ 'โควิด 19' วันนี้ ชลบุรีพบรายใหม่-เสียชีวิตเพิ่ม ค้นหาเชิงรุก 414 ราย
15 มิถุนายน 2564
1,639

อัพเดท ติดเชื้อ "โควิด 19" วันนี้ ชลบุรีพบรายใหม่และเสียชีวิตเพิ่ม ค้นหาผู้สัมผัส 218 ค้นหาเชิงรุก 414 ราย

สถานการณ์ "โควิด 19" วันนี้ พื้นที่สีแดง จังหวัดชลบุรี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 50 ราย ยอดสะสม 5,461 ราย กำลังรักษา 808 ราย และเสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมสะสม 34 ราย

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 50 ราย

1. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 6 ราย
2. แคมป์แรงงานต่างด้าว เคลื่อนย้ายมาจาก กทม. 3 ราย
3. Cluster ตลาดบ้านทุ่ง อำเภอศรีราชา 1 ราย
4. เดินทางมาจาก จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 1 ราย
5. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จังหวัดนนทบุรี 1 ราย
6. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (เชื่อมโยง Cluster ตลาดใหม่) 2 ราย
7. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
7.1 ในครอบครัว 9 ราย
7.2 จากสถานที่ทำงาน 14 ราย
8. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (ซึ่งอยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 4 ราย
9. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 9 ราย

วันนี้ได้รับรายงานการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 218 ราย, ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น จำนวน 414 ราย, และอยู่ระหว่างการรอรับรายงานการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติม

การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท

ขณะนี้มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในสถานประกอบการ 8 แห่ง และตลาด 3 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้าง 3 แห่ง และชุมชน 1 แห่ง
ขอความร่วมมือ ในสถานประกอบมาตรการดังนี้
1. ไม่สังสรรค์ ไม่ตั้งวงดื่มเหล้า
2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย
3. ป่วยต้องหยุด
4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที
5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน


สถานที่พักพนักงานสถานประกอบการ อาจจะเป็นที่หอพักที่สถานประกอบการหาให้ หรือหอพักที่ไปเช่าอยู่เอง ซึ่งเป็นที่อยู่ของพนักงานหลายๆบริษัทอยู่ปะปนกัน ซึ่งจะเป็นแหล่งกระจายเชื้อข้ามบริษัท เมื่อเริ่มมีกระระบาดในบริษัท ขอความร่วมมือพนักงานบริษัทเคร่งครัดในมาตรการส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน ไม่ข้ามไปคุยกันกับห้องพักห้องอื่น ไม่ทานข้าวร่วมกัน ไม่สังสสรค์ อสม. เจ้าหน้าที่ ประชาชน ช่วยกันสอดส่อง

ขณะนี้มีการระบาดในวงกว้างใน กทม. ปริมณฑล อาจมีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้าชลบุรี รวมทั้งมีผู้ติดเชื้อในชลบุรี อาจยังไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อปะปนอยู่ในสังคม โดยที่เราไมทราบ จึงขอให้เคร่งครัดในมาตราการอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะสุขอนามัยส่วนบุคคล เชื้อเข้าทางจมูกปากตา ต้องไม่จับหน้าโดยไม่ล้างมืออย่างเด็ดขาด สวมแมสก์ตลอดเวลาพยายามออกจากบ้านให้น้อยลง อยู่ห่างกัน ล้างมือบ่อยๆ

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ แม้การตรวจครั้งแรกจะไม่พบเชื้อ แต่มีหลายๆ รายตรวจพบเชื้อในครั้งที่ 2 ระหว่างการกักตัว 14 วัน

จังหวัดชลบุรีจะยังคงดำเนินการค้นหาผู้สัมผัส และค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้น เพื่อนำมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 และนำมารักษาไม่ให้แพร่ระบาดต่อไป

162371508665

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง