กทม. เปิดลงทะเบียน 'ผู้สูงอายุ' กลุ่มไม่ได้จอง 'หมอพร้อม' เข้าฉีดวัคซีนโควิดโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ

กทม. เปิดลงทะเบียน 'ผู้สูงอายุ' กลุ่มไม่ได้จอง 'หมอพร้อม' เข้าฉีดวัคซีนโควิดโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ
15 มิถุนายน 2564
11,789

กทม.ปรับแผนฉีดวัคซีนเดือน มิ.ย. เปิดทางกลุ่ม "ผู้สูงอายุ" ไม่ได้ลงทะเบียน "หมอพร้อม" เข้าจองฉีดได้ที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ

วันที่ 15 มิ.. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 14 มิ..ที่ผ่านมา พล...โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10/2564 ร่วมกับคณะอนุกรรมการทั้งหน่วยงานในสังกัด กทม. และหน่วยงานต่างสังกัด อาทิ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนโรงพยาบาลสังกัดกองทัพ ผู้แทนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม โดยในที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์วัคซีนของประเทศไทยที่ได้รับจากบริษัทผู้ผลิตวัคซีนคลาดเคลื่อนจากที่คาดหมาย ส่งผลให้กทม.ได้รับจัดสรรวัคซีนไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีนฯ จึงมีมติเห็นชอบตามมติการประชุมของที่ประชุมคณะทำงานด้านการให้บริการวัคซีน ฝึกอบรม และกำกับติดตาม ซึ่งมีการประชุมไปเมื่อวันที่ 12 มิ.. โดยให้จัดลำดับความสำคัญของการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในรอบระยะเดือน มิ..2564 ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวัคซีน AstraZeneca โดยมีลำดับ ดังนี้

1.ผู้ที่เคยได้รับการฉีดวัคซีน AstraZeneca  เข็มที่ 1

2.ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วย 7  กลุ่มโรคซึ่งได้จองรับวัคซีนในโรงพยาบาลต่างๆ และโรงพยาบาลได้นำรายชื่อเข้าสู่ระบบ MOPH -IC เรียบร้อยแล้ว

3.บุคลากรทางการแพทย์ที่เหลือตกค้างยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

4.ประชาชนทั่วไปจองเข้ารับการฉีดวัคซีนที่หน่วยความร่วมมือฯ ทั้ง 25 หน่วย ตามโครงการไทยร่วมใจกรุงเทพฯ ปลอดภัยที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว

162368227299

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีนฯ พิจารณาเห็นว่า ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงหากได้รับเชื้อโควิด-19 จึงควรได้รับการฉีดวัคซีนเป็นลำดับต้นๆ แต่เนื่องจากผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยยังไม่ได้จองเข้ารับการฉีดวัคซีนในระบบหมอพร้อมซึ่งปิดรับการจองไปแล้วนั้น ที่ประชุมจึงมีมติให้โรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งในส่วนของ กทม. กองทัพ ตำรวจ มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ที่ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 รวมกว่า 100 แห่งทั่วกรุงเทพฯ เปิดรับจองการเข้ารับการฉีดวัคซีนเฉพาะในส่วนของผู้สูงอายุ และให้จัดลำดับก่อน-หลัง ตามวัน เวลา ที่ยื่นแสดงความประสงค์รับการฉีดวัคซีน ส่วนกำหนดเข้ารับการฉีดวัคซีนนั้น โรงพยาบาลจะเป็นผู้นัดหมายและแจ้งให้ผู้แสดงความประสงค์ทราบต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง