ผลโผลชี้ 'ผู้ส่งอาหารเดลิเวอรี' พื้นที่สีแดงเข้ม ไม่ล้างมือมือหวั่นแพร่เชื้อโควิด

ผลโผลชี้ 'ผู้ส่งอาหารเดลิเวอรี' พื้นที่สีแดงเข้ม ไม่ล้างมือมือหวั่นแพร่เชื้อโควิด
14 มิถุนายน 2564
151

​'กรมอนามัย' เผยอนามัยโพลล่าสุดพบ 'ผู้ส่งอาหารเดลิเวอรี่' ในพื้นที่สีแดงเข้ม 4 จังหวัด ยังมีพฤติกรรมไม่ทำความสะอาดมือก่อนและหลังส่งอาหาร หวั่นส่งต่อเชื้อโรคให้ผู้รับ

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะนี้ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังคงนิยมใช้บริการ 'ฟู้ดเดลิเวอรี' ทำให้ผู้ประกอบการประเภทดังกล่าวต้องคุมเข้มปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

จากการสำรวจอนามัยโพล ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2564 ประเด็นการใช้บริการ'ฟู้ดเดลิเวอรี' และการปฏิบัติตามคำแนะนำป้องกันโรคของผู้ให้บริการ พบว่า ประชาชนในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) และพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) 73 จังหวัด ใช้บริการ'ฟู้ดเดลิเวอรี' ร้อยละ 35 ขณะที่พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 4 จังหวัด มีการใช้บริการถึงร้อยละ 53.9 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 25-44 ปี ใช้บริการร้อยละ 29 รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 15-24 ปี และ 45–59 ปี ใช้บริการร้อยละ 28

ขณะที่กลุ่มวัยเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี แม้จะใช้บริการเพียงร้อยละ 12 ซึ่งเป็นช่วงของการปิดเทอมอยู่กับบ้าน แต่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องดูแลให้เด็กได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนจากอาหารที่สั่งด้วย โดยต้องให้เป็นอาหารที่หลากหลายและถูกหลักโภชนาการ

  • 'ผู้ส่งอาหารเดลิเวอรี่' ไม่ล้างมือทั้งก่อน-หลังส่งอาหาร หวั่งแพร่เชื่อสู่ผู้รับ

นพ.สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า สำหรับการปฏิบัติตนของผู้ส่งอาหารตามคำแนะนำเพื่อป้องกัน โรคโควิด-19 ในภาพรวมพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 4 จังหวัดนั้น ส่วนใหญ่ปฏิบัติตามมาตรการ ที่กำหนด โดยที่พบปฏิบัติได้มากที่สุดคือ การสวมหน้ากากตลอดเวลาที่ให้บริการ ร้อยละ 97.5 รองลงมาคือ รับจ่ายค่าบริการโดยวิธี E-Payment ร้อยละ 93 และผู้ส่งแต่งกายสะอาดหรือสวมใส่ชุดฟอร์มที่กำหนด ในขณะปฏิบัติงาน ร้อยละ 92.6 ตามลำดับ

ส่วนพฤติกรรมเสี่ยงที่พบในกลุ่ม 'ผู้ส่งอาหารเดลิเวอรี่' คือ ไม่ทำความสะอาดมือก่อนและหลังสัมผัสอาหาร ร้อยละ 27.6 จึงอาจเป็นความเสี่ยงในการสัมผัสสิ่งของและแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ไปยังผู้ซื้อได้ ดังนั้น ขอให้ผู้ส่งอาหารทุกคนทำความสะอาดมือด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ทุกครั้งทั้งก่อนและหลัง สัมผัสบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุอาหาร แม้ว่าจะสวมถุงมือก็สามารถฉีดพ่นบนถุงมือได้เช่นกัน

  • ย้ำ 4 แนวปฎิบัติ 'ผู้ส่งอาหารเดลิเวอรี่' ต้องเคร่งครัด

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบการและ 'ผู้ส่งอาหารเดลิเวอรี่' ทุกคนสร้างความมั่นใจให้ประชาชนผู้ใช้บริการ โดยปฏิบัติ 4 ข้อหลักอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง คือ

1) เพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน โควิด-19

2) มีการคัดกรองพนักงานรับส่งอาหารอย่างจริงจังทุกวัน

3) มีระบบการติดตามอาการป่วยและพฤติกรรมเสี่ยงของพนักงานโดยอาจเลือกใช้การประเมินผ่านเว็บไซต์ 'ไทยเซฟไทย'

4) มีการจัดทำ Time line ของพนักงานในการจัดส่งอาหารแต่ละวัน

สำหรับ 'ผู้สั่งซื้ออาหาร' นั้น ให้จัดเตรียมภาชนะรองรับอาหาร เช่น กล่องหรือโต๊ะแบบพับได้ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเมื่อออกมารับอาหาร และให้ยืนห่างจาก'ผู้ส่งอาหารเดลิเวอรี่'อย่างน้อย 1 เมตร ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ หลังการรับอาหารจากผู้ส่งอาหารทุกครั้ง และควรจ่ายค่าบริการโดยวิธี E-Payment หรือเตรียมเงินสดให้พอดี เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสเงินทอน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง