ผู้ติดเชื้อโควิด ชลบุรีวันนี้ยอดพุ่ง คลัสเตอร์ตลาดยังแรง

ผู้ติดเชื้อโควิด ชลบุรีวันนี้ยอดพุ่ง คลัสเตอร์ตลาดยังแรง
14 มิถุนายน 2564
1,501

เช็คอัพเดท ผู้ติดเชื้อโควิด ชลบุรีวันนี้ยอดพุ่ง คลัสเตอร์ตลาดยังแรง ค้นหาเชิงรุก 457 ราย

พื้นที่สีแดง จังหวัดชลบุรี โควิดวันนี้ 14 มิถุนายน 2564 มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 56 ราย ยอดสะสม 5,411 ราย กำลังศึกษา 843 ราย รักษาหาย 4,536 ราย

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 56 ราย

1. แคมป์แรงงานต่างด้าว เคลื่อนย้ายมาจาก กทม. 6 ราย
2. เดินทางไปพื้นที่เสี่ยงสูง กทม. 1 ราย
3. สัมผัสผู้ป่วยยืนยันจาก กทม. 1 ราย
4. ผู้ป่วยยืนยันจาก จังหวัดสมุทปราการ 2 ราย
5. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (เชื่อมโยง Cluster ตลาดใหม่) 1 ราย
6. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (เชื่อมโยง Cluster ตลาดบ้านทุ่ง) 1 ราย
7. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
7.1 ในครอบครัว 10 ราย
7.2 จากสถานที่ทำงาน 15 ราย
8. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (ซึ่งอยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 12 ราย
9. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 7 ราย

วันนี้ได้รับรายงานการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 179 ราย, ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น จำนวน 457 ราย, รถตรวจชีวนิรภัยพระราชทาน 367 ราย และอยู่ระหว่างการรอรับรายงานการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติม

การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท

ขณะนี้มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในสถานประกอบการ 8 แห่ง และตลาด 3 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้าง 3 แห่ง และชุมชน 1 แห่ง
ขอความร่วมมือ ในสถานประกอบมาตรการดังนี้
1. ไม่สังสรรค์ ไม่ตั้งวงดื่มเหล้า
2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย
3. ป่วยต้องหยุด
4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที
5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน

สถานที่พักพนักงานสถานประกอบการ อาจจะเป็นที่หอพักที่สถานประกอบการหาให้ หรือหอพักที่ไปเช่าอยู่เอง ซึ่งเป็นที่อยู่ของพนักงานหลายๆบริษัทอยู่ปะปนกัน ซึ่งจะเป็นแหล่งกระจายเชื้อข้ามบริษัท เมื่อเริ่มมีกระระบาดในบริษัท ขอความร่วมมือพนักงานบริษัทเคร่งครัดในมาตรการส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน ไม่ข้ามไปคุยกันกับห้องพักห้องอื่น ไม่ทานข้าวร่วมกัน ไม่สังสสรค์ อสม. เจ้าหน้าที่ ประชาชน ช่วยกันสอดส่อง

ขณะนี้มีการระบาดในวงกว้างใน กทม. ปริมณฑล อาจมีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้าชลบุรี รวมทั้งมีผู้ติดเชื้อในชลบุรี อาจยังไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อปะปนอยู่ในสังคม โดยที่เราไมทราบ จึงขอให้เคร่งครัดในมาตราการอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะสุขอนามัยส่วนบุคคล เชื้อเข้าทางจมูกปากตา ต้องไม่จับหน้าโดยไม่ล้างมืออย่างเด็ดขาด สวมแมสก์ตลอดเวลา พยายามออกจากบ้านให้น้อยลง อยู่ห่างกัน ล้างมือบ่อยๆ

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ แม้การตรวจครั้งแรกจะไม่พบเชื้อ แต่มีหลายๆ รายตรวจพบเชื้อในครั้งที่ 2 ระหว่างการกักตัว 14 วัน จังหวัดชลบุรีจะยังคงดำเนินการค้นหาผู้สัมผัส และค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้น เพื่อนำมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 และนำมารักษาไม่ให้แพร่ระบาดต่อไป

162363005953

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง