'โรงงานน้ำตาลกุมภวาปี' ประกาศปิดกิจการ พนง.ตกงานนับพัน

'โรงงานน้ำตาลกุมภวาปี' ประกาศปิดกิจการ พนง.ตกงานนับพัน

โรงงานน้ำตาลกุมภวาปี จ.อุดรธานี ล่าสุดประกาศปิดกิจการ "พนักงานประจำ-พนักงานชั่วคราวที่จ้างตามฤดูกาล" ตกงานรวมพันคน

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 64 โรงงานน้ำตาลกุมภวาปี จ.อุดรธานี ที่ดำเนินกิจการมาอย่างยาวนานกว่า 58 ปี ล่าสุดประกาศปิดกิจการส่งผลให้ทั้งพนักงานประจำ รวมถึงพนักงานชั่วคราวที่จ้างตามฤดูกาลตกงานรวมราวๆ หลักพันคน

ประธานบริษัทและประธานบริหารบริษัทโรงงานน้ำตาลกุมภวาปี จ.อุดรธานี ชาวญี่ปุ่น ได้วิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์จากห้องประชุมใหญ่ไปยังพนักงานฝ่ายต่างๆ 6 จุด จุดละ 3 แผนก ประกอบด้วย ฝ่ายบุคคล ฝ่ายการเงินการบัญชี และฝ่ายผลิต เพื่อประกาศหยุดกิจการและแจ้งให้พนักงานทราบอย่างเป็นทางการ

162322209528

โดยระบุว่า เนื่องด้วยผลประกอบการบริษัทขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องหลายปี ซึ่งมติของผู้ถือหุ้นใหญ่และบริษัทร่วมทุนชาวไทยได้เห็นพ้องให้ปิดกิจการ ส่งผลให้พนักงานถูกเลิกจ้าง 300 คน และพนักงานชั่วคราวช่วงฤดูหีบอ้อยอีกเป็นพันคน ซึ่งจะมีการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และข้อความพูดว่า

อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง

ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 8-12 มิ.ย. 64 บริษัทจะเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ "จากกันด้วยดีสู่อนาคตใหม่" ซึ่งในวันที่ 24-30 มิ.ย. 64 จะจ่ายเช็กเงินสดช่วยเหลือพนักงาน และในวันที่ 3 ก.ค. 64 จะเป็นวันสิ้นสุดสถานะพนักงาน

มีการเปิดเผยว่า สาเหตุหลักที่ทำให้ปิดโรงงานนั้น เกิดจากอ้อยที่ อ.กุมภวาปี มีปริมาณไม่เพียงพอที่จะป้อนให้โรงงานทั้ง 2 โรงงาน คือ โรงงานน้ำตาลเกษตรผล และ โรงงานน้ำตาลกุมภวาปี

อาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน, รถจักรยานยนต์ และถนน

อาจเป็นรูปภาพของ รถจักรยานยนต์ และกลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง