อัพเดท 'โควิดวันนี้' 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.ยอดสูงพันราย จับตาปากน้ำ นนทบุรี ประจวบฯ

เกาะติดเช็คอัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.ยอดสูงพันราย จับตา สมุทรปราการ นนทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา และราชบุรี

รายงานสถานการณ์ โควิดติดเชื้อวันนี้ เกาะติดความคืบหน้า การแถลงศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับแรก


1 กรุงเทพมหานคร 1096 ราย
2 สมุทรปราการ 491 ราย
3 นนทบุรี 132 ราย
4 ประจวบคีรีขันธ์ 91 ราย
5 ปทุมธานี 61 ราย
6 สมุทรสาคร 42 ราย
7 ชลบุรี 40 ราย
8 ฉะเชิงเทรา 37 ราย
9 พระนครศรีอยุธยา 35 ราย
10 ราชบุรี 34 ราย

162321834391

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยอดติดเชื้อโควิดคงอันดับที่ 1 ของประเทศ จำนวนยังพันราย จับตา สมุทรปราการ นนทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และราชบุรี ยอดพุ่งเพิ่มขึ้นจากวานนี้

162321709285

ผู้ติดเชื้อรายจังหวัด 9 มิ.ย 2564 • อันดับที่ 1 ยังคงเป็น กทม. 1,096 ราย • รองลงมาคือ สมุทรปราการ นนทบุรี • ประจวบคีรีขันต์ สถานการณ์การแพร่ระบาดในโรงงานเริ่มตรวจพบมากขึ้น

162321692590


พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ พื้นที่สีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ รวม 4 จังหวัด 

พื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือ พื้นที่สีแดง รวม 17 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตาก นครปฐม นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ยะลา ระนอง ระยอง ราชบุรี สมุทรสาคร สงขลา สุราษฎร์ธานี

162321693661

162321744821

162321743647

162321763037

162321761265

162321759852

อัพเดตวัคซีนที่ได้ฉีดทั้งหมดในประเทศไทย ฉีดไปแล้วกว่า 5.1 ล้านโดส สำหรับประชาชนที่กำลังเตรียมเข้ารับวัคซีน ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของสาธารณสุข ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

162321632765

ประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19)
เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด- 19
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564
162321552995

ยอดผู้หายป่วยจาก COVID-19 ในประเทศไทย
-ข้อมูลวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564
-หายป่วยรายใหม่ 4,253 ราย
-หายป่วยสะสม 108,826 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ที่มา ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

162321385889