ครม. เปิดรับ พนง.ราชการเฉพาะกิจ หมื่น อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ช่วยบัณฑิตจบใหม่

ครม. เปิดรับ พนง.ราชการเฉพาะกิจ หมื่น อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ช่วยบัณฑิตจบใหม่
8 มิถุนายน 2564
3,969

ครม. ไฟเขียวกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ 10,000 อัตรา วงเงิน 2,254.32 ล้านบาท  บรรเทาการว่างงานของบัณฑิตจบใหม่ในระยะสั้น 

 8 มิ.ย.2564 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ และผลการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 10,000 อัตรา พร้อมอนุมัติ วงเงิน 2,254.32 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด - 19 ด้วยระบบพนักงานราชการ 

โดยรายละเอียดดังนี้- กรอบอัตรากำลัง : 10,000  อัตรา เฉพาะในกลุ่มงานบริหารทั่วไป- กลุ่มเป้าหมาย :   ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี-หน่วยงานที่ขอรับจัดสรรอัตรากำลัง :  28  ส่วนราชการ ได้แก่  หน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัด หรือหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่เป็นหน่วยปฏิบัติ 

โดยเป็นส่วนราชการที่มีภารกิจสำคัญและเร่งด่วน -ระยะเวลาการจ้างงาน :   ไม่เกิน 1 ปี  นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้างหรือไม่เกิน 30 กันยายน 2565 และไม่มีการต่อสัญญา-อัตราค่าตอบแทน/สิทธิประโยชน์ :   18,000 บาทต่อเดือน ตลอดสัญญาการจ้างงาน โดยได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับพนักงานราชการปกติ  ยกเว้นเฉพาะในส่วนของสิทธิการลงเพื่อไปอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ์ ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 120 วัน 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังย้ำให้หน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน วิธีดำเนินการจ้างพนักงานราชการ และแผนการดำเนินงาน รวมทั้ง เร่งดำเนินการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2564 โดยคำนึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะได้ติดตามประเมินผลการดำเนินการรวมถึงผลสัมฤทธิ์จากการจ้าง เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีทราบต่อไปด้วย”  นายอนุชา ฯ  กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง