'ไทยสร้างไทย' มีมติตั้ง 'หญิงหน่อย' นั่งประธานพรรค พร้อมส่งเลือกตั้ง 350 เขต

'ไทยสร้างไทย' มีมติตั้ง 'หญิงหน่อย' นั่งประธานพรรค พร้อมส่งเลือกตั้ง 350 เขต

ที่ประชุมกก.บห.ไทยสร้างไทย มีมติ แต่งตั้ง "สุดารัตน์" เป็นประธานพรรค มีอำนาจตั้งบุคคลมีความสามารถ ดำเนินกิจการพรรค "โภคิน" เผย เร่งแก้ปัญหาปชช. ชวนคนไทยร่วมสร้าง ส่งมอบประเทศที่ดีที่สุดให้ลูกหลาน "พงศกร" ลั่น พร้อมส่งผู้สมัครเลือกตั้ง ครบ 350 เขต

ที่ทำการพรรคไทยสร้างไทย นางสาวธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ คณะทำงานพรรคไทยสร้างไทย เปิดเผยว่า หลังจากพรรคไทยสร้างได้จดทะเบียนจัดตั้งพรรค ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 แต่เนื่องสถานการณ์โควิด ทำให้พรรคไม่สามารถดำเนินกิจกรรมของพรรคต่างๆได้อย่างเต็มรูปแบบได้ทั้งนี้ เพื่อให้กิจกรรมของพรรคดำเนินไปได้ วันที่ 6 มิถุนายน ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารพรรค ได้มีการประชุมเพื่อแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน คณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) จึงมีมติแต่งตั้ง คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เป็นประธานพรรคไทยสร้างไทย โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ในการกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมของพรรค และมีอำนาจในการแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมดำเนินกิจการของพรรค เพื่อให้การดำเนินการของพรรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างอนาคตและความหวังให้กับพี่น้องประชาชน

ขณะที่นายโภคิน พลกุล ผู้ร่วมก่อตั้งพรรค กล่าวว่า ตนอยากเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่าเราได้มีการพูดคุยกันกับคุณหญิงสุดารัตน์ และผู้ร่วมก่อตั้งพรรค ว่าเราต้องเร่งแก้ไขความทุกข์ยากให้กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ มีหลายเรื่องที่เราเตรียมทำ เพื่อแก้ไขปัญหาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน สิ่งที่เราคิดเป็นหัวใจร่วมกัน เป็นหมุดหมายสำคัญ คืออยากเชิญชวนให้คนไทยทุกคนมาร่วมกันสร้าง และส่งมอบประเทศไทยที่ดีที่สุดให้กับลูกหลานของเรานี่คือความตั้งใจของพวกเรา

"ปัญหาหลายด้านของประเทศนี้ กว่า 10 ปี ที่ผ่านมา มี 2 ด้านใหญ่ คือ ความคิดกับอำนาจนิยมที่ทำให้ประชาชนถูกละเลย และถูกทอดทิ้ง และการใช้กลไกแบบรัฐราชการกดทับโอกาสของประชาชน ทำให้ประชาชนตัวเล็กลง หมดสิทธิหมดเสียง ทำทุกอย่างจะต้องไปหาราชการก่อนรัฐไม่รับใช้พี่น้องประชาชน ไม่คำนึงว่าประชาชนจะทำมาหากิน อย่างสุจริตได้อย่างไร เราจึงมีการพูดคุยกันว่า จะต้องมีคณะกรรมการด้านต่างๆของพรรค ประกอบด้วย 5 ด้านหลัก ได้แก่ 5 ด้านหลัก คือ

1. คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการขับเคลื่อนประเทศ

2. คณะกรรมการกฎหมายและการเมือง

3. คณะกรรมการบริหารพื้นที่

4.คณะกรรมการอำนวยการและพัฒนาพรรค

5.คณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

พรรคไทยสร้างไทยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่  ที่พี่น้องประชาชนทุกคนกำลังทุกข์ยาก เพราะเรามีความใกล้ชิดและผูกพันกับพี่น้องประชาชน" นายโภคิน กล่าว

162306233397

ส่วนนาย นายพงศกร อรรณพพร แกนนำพรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า พวกเราเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคไทยสร้างไทย ขณะนี้เราก่อตั้งมาได้ 2 เดือน เป็น 2 เดือนที่เราได้รับการรับรองจากกกต.และการทำการเมืองของพวกเราใน 2 เดือนนี้ไม่มีการหยุดนิ่ง พรรคไทยสร้างไทย มีมติตามที่ได้แถลงในเบื้องต้นว่าได้เชิญคุณหญิงสุดารัตน์ เป็นประธานพรรคไทยสร้างไทย เรามีความพร้อมที่จะเป็นทางเลือกของ พี่น้องประชาชน เรามีความพร้อมในการส่งผู้สมัครทั้ง 350 เขต วันนี้การประชุมของคณะกรรมการบริหารพรรค ได้มีมติแต่งตั้ง คุณหญิงสุดารัตน์ เป็นขึ้นเป็นประธานพรรค

"วันนี้ต้องขออนุญาตเรียน พี่น้องประชาชน ว่า การจัดตั้งสาขาของพรรคพรรค ในเดือนนี้เราจะจัดตั้ง 2 สาขาและในเดือนหน้าจะจัดตั้ง 6 สาขารวมเป็น 8 สาขา ครบทุกภาคทั่วประเทศ พรรคไทยสร้างไทย จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมกันนำพาประเทศออกจากวิกฤติ นำพาประเทศออกจากความขัดแย้ง พรรคของเราจะเป็นความหวังของพี่น้องประชาชน เพื่อความกินดีอยู่ดีของพี่น้อง เราจะนำพาพี่น้องประชาชนและประเทศชาติไปสู่ความเจริญที่ดีกว่า" นายพงศกร กล่าว