'ไพบูลย์' คาดพิจารณา 'ร่างแก้รัฐธรรมนูญ' 22 - 23 มิถุนายน นี้

'ไพบูลย์' คาดพิจารณา 'ร่างแก้รัฐธรรมนูญ' 22 - 23 มิถุนายน นี้

'ไพบูลย์' คาดแก้รัฐธรรมนูญ รอบนี้ราบรื่น ไม่เกินสิงหาคม รัฐสภาลงมติวาระสามได้

        นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ฐานะผู้ยื่นญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 กล่าวต่อกรณีที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เตรียมนัดหารือเพื่อนัดประชุมรัฐสภา พิจารณาญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560  คาดว่านายชวน จะนัดหารือในวันที่ 15 มิถุนายน ก่อนจะนัดประชุมร่วมรัฐสภา ในสัปดาห์ถัดไป เบื้องต้นเชื่อว่าจะเป็นวันที่ 22 - 23 มิถุนายนนี้ และการพิจารณาเนื้อหา คือ การรับญัตติ เพื่อตั้งกรรมาธิการ พิจารณารายมาตรา โดยไม่มีการตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาศึกษาก่อนรับหลักการ เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในรอบที่พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งแรก เนื่องจากการแก้ไขรายมาตราไม่มีปัญหาที่ต้องคุยกันก่อนรับหลักการ

        นายไพบูลย์ กล่าวด้วยว่า หากสภาฯ สามารถพิจารณาได้ตามช่วงวันดังกล่าว คาดว่า การพิจารณาในชั้นกรรมาธิการฯ จะใช้เวลา 1 เดือน ก่อนจะส่งกลับมาให้รัฐสภาพิจารณา ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม และนัดประชุมในวาระสอง ช่วงต้นสิงหาคม และเมื่อพิจารณาเสร็จต้องรอเวลา 15 วันก่อนลงมติวาระสาม ว่าจะเห็นชอบหรือไม่ ในปลายเดือนสิงหาคม ส่วนตัวเชื่อว่าการพิจารณารายละเอียดจะเป็นไปด้วยความราบรื่น.