คุณภาพชีวิต-สังคม

ส่อง ‘คลัสเตอร์ใหม่’ 5 จังหวัด 'โควิด 19' ลามโรงงาน แคมป์ก่อสร้าง

ศบค. รายงานพบ ‘คลัสเตอร์ใหม่’ โรงงาน แคมป์ก่อสร้าง 5 จังหวัด สมทุรสาคร เพชรบุรี นนทบุรี ตาก ประจวบคีรีขันธ์ ส่วนโรงงานแปรรูปไก่ ปทุมฯ ติดเชื้อเพิ่ม 339 ราย ผู้ป่วย ‘โควิด 19’ ใส่ท่อช่วยหายใจในกทม. 193 ราย จาก 361 ราย

วันนี้ (5 มิ.ย. 64) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ โควิด 19’ ว่า วันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ 2,817 ราย ป่วยสะสม 174,769 ราย หายป่วยแล้ว 124,093 ราย เสียชีวิต 36 ราย เสียชีวิตสะสม 1,213 ราย สำหรับการติดเชื้อระลอกใหม่ 1 เมษายน 2564 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 145,933 ราย หายป่วยแล้ว 96,667 ราย เสียชีวิตสะสม 1,119 ราย

รายละเอียดผู้เสียชีวิต ได้แก่ กทม. 16 ราย สมุทรปราการ 4 ราย นนทบุรี 3 ราย ชลบุรี นครสวรรค์ สมุทรสาคร จังหวัดละ 2 ราย และ เพชรบุรี นครปฐม ตาก พระนครศรีอยุธยา พัทลุง ราชบุรี สงขลา จังหวัดละ 1 ราย เป็น ชาย 21 ราย หญิง 15 ราย ค่ากลางอายุ 68 ปี

ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค คือ โรคประจำตัว ความดันโลหิต หัวใจ เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ไต หลอดเลือดสมอง ปอด มะเร็ง โรคอ้วน ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ‘โควิด 19’ ส่วนใหญ่ติดจากคนในครอบครัว และเพื่อน

  • 'โควิด 19' ทั่วโลก 173 ล้านราย

สถานการณ์ โควิด 19’ ทั่วโลก ยอดผู้ติดเชื้อรวม 173,318,470 ราย อาการรุนแรง 88,173 ราย รักษาหายแล้ว 156,059,410 ราย เสียชีวิต 3,727,283 ราย อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ 1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 34,192,023 ราย 2. อินเดีย จำนวน 28,693,835 ราย 3. บราซิล จำนวน 16,841,954 ราย 4. ฝรั่งเศส จำนวน 5,701,029 ราย 5. ตุรกี จำนวน 5,276,468 ราย ส่วน ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 80 จำนวน 174,796 ราย

  • กทม. ใส่ท่อช่วยหายใจ 193 ราย

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ มีผู้ป่วย ‘โควิด 19’ นอนอยู่ใน รพ. 49,490 ราย ที่ประชุม ศบค. โฟกัสที่ผู้ป่วยอาการหนักปอดอักเสบ 1,195 ราย และใส่ท่อช่วยหายใจ 361 ราย ลดลงจากที่มีอยู่เดิมราว 400 ราย โดยเฉพาะในต่างจังหวัดที่คนใส่ท่อช่วยหายใจลดลงเรื่อยๆ แต่กทม. ยังไม่ลดลง ยังต้องดูแลกันอยู่ ผู้ป่วยอาการหนัก สอดคล้องกับการแพร่ระบาดของโรค จังหวัดไหนผู้ป่วยเยอะ ก็จะมีภาระหนักมาก

ขณะที่ รพ.บุษราคัม ซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์จากต่างจังหวัด มาปฏิบัติหน้าที่รอบละ 14 วัน หากผู้ป่วยสีเหลือง อาการแย่ลงกลายเป็นสีแดง ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ จะต้องส่งต่อให้กับรพ. 25 แห่ง ทั้งสังกัดกรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์ กทม. เขต 3 เขต 4 เขต 5 และ เขต 6 ขณะนี้ ยอดส่งต่อจาก รพ.บุษราคัม รวมทิ้งสิ้น 65 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

  • 10 อันดับ ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด

ผู้ป่วย 'โควิด 19' ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด 10 อันดับ วันนี้ (5 มิ.ย. 64) ได้แก่ กทม. 925 ราย ปทุมธานี 411 ราย สมุทรสาคร 293 ราย สมุทรปราการ 143 ราย เพชรบุรี 130 ราย นนทบุรี 78 ราย ตรัง 52 ราย พระนครศรีอยุธยา 49 ราย ชลบุรี 40 ราย สงขลา 38 ราย

  • 5 จังหวัด ‘คลัสเตอร์ใหม่’

สำหรับรายงานที่พบในจังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2564 พบ คลัสเตอร์ใหม่ ใน 5 จังหวัด ได้แก่

อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โรงงานอาหารทะเลแช่แข็ง ชาวไทย เมียนมา พบติดเชื้อ 102 ราย

อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี โรงงานอุตสาหกรรมเกษตร ชาวเมียนมา ผู้ติดเชื้อ 69 ราย

อ.เมือง จ.นนทบุรี แคมป์ก่อสร้าง 2 แห่ง ติดเชื้อ 13 ราย

อ.สิเกา จ.ตรัง โรงงานไม้ยาง ชาวไทย เมียนมา ติดเชื้อ 52 ราย

อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โรงงานแปรรูปไก่ ชาวไทย เมียนมา ติดเชื้อ 35 ราย

  • โรงงานแปรรูปไก่ลำลูกกา ติดเชื้อ 'โควิด 19' เพิ่ม 339 ราย

สำหรับ 'คลัสเตอร์' เดิมที่พบการระบาดมาก่อนหน้านี้ ในวันนี้ พบผู้ป่วย 'โควิด 19' เพิ่มขึ้น ดังนี้ 

'คลัสเตอร์' โรงงานแปรรูปไก่ ที่มีทั้งชาวไทย เมียนมา และกัมพูชา ในพื้นที่ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ยังคงพบติดเชื้อเพิ่ม 339 ราย รวม 881 ราย

'คลัสเตอร์' ตลาดสี่มุมเมือง กระจายในกทม.และปริมณฑล ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย รวม 1,616 ราย

'คลัสเตอร์' โรงงานผลิตสินค้าเด็ก อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ติดเชื้อเพิ่ม 123 ราย รวม 209 ราย

'คลัสเตอร์' ตลาดสำโรง มีทั้งชาวไทย เมียนมา กัมพูชา ในอ.เมือง จ.สมุทรปราการ ติดเชื้อเพิ่ม 16 ราย รวม 271 ราย

'คลัสเตอร์' โรงงานผลิตสินส่วนอิเล็คทรอนิกส์ มีทั้งชาวไทย เมียนมา กัมพูชา อินเดีย จีน จ.เพชรบุรี และกระจายไปยัง 11 จังหวัด ติดเชื้อเพิ่ม 25 ราย ติดเชื้อรวม 5,415 ราย

'คลัสเตอร์' บริษัทผลิตอุปกรณ์การแพทย์ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ติดเชื้อเพิ่ม 29 ราย รวม 40 ราย

'คลัสเตอร์' โรงงานแปรรูปไก่ ชาวไทย กัมพูชา จ.สระบุรี และกระจายใน 5 จังหวัด ติดเชื้อเพิ่ม 20 ราย ติดเชื้อรวม 500 ราย

'คลัสเตอร์' สัมผัสในชุมชน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ติดเชื้อใหม่ 17 ราย รวม 245 ราย และ คลัสเตอร์ชุมชนบ้านผาผึ้ง อ.วังเจ้า จ.ตาก ติดเชื้อใหม่ 5 ราย ติดเชื้อรวม 87 ราย

 

  • ตรวจตลาด 274 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 96 แห่ง

สำหรับตลาดในพื้นที่ กทม. มีทั้งหมด 486 แห่ง กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้ทำการตรวจ สอบ กวดขันผู้ประกอบการในตลาด ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ‘โควิด 19’ แล้ว 274 แห่ง ผ่าน 97 แห่ง คิดเป็น 35% ไม่ผ่าน 177 แห่ง คิดเป็น 65% โดยข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข 3 อันดับ แรก คือ การเว้นระยะห่าง การควบคุมทางเข้าออก และการใช้แอพพลิเคชั่น ไทยชนะ หมอชนะบันทึกข้อมูล ทั้งนี้ การตรวจดังกล่าวจะดำเนินการไปจนถึงวันที่ 11 มิ.ย. 64

การควบคุมโรค เกิดขึ้นจากพวกเราทุกคน สิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ ตัวเลขจะมากจะน้อย อยู่ที่เราทำเต็มที่ ฝากผู้ประกอบการและประชาชน ร่วมมือร่วมใจเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว