'คนละครึ่ง' เฟส 1-2 15 ล้านคน รับสิทธิ 'คนละครึ่งเฟส 3' ทันที ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

'คนละครึ่ง' เฟส 1-2 15 ล้านคน รับสิทธิ 'คนละครึ่งเฟส 3' ทันที ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

ผู้ที่เคยได้สิทธิมาตรการ "คนละครึ่ง" เฟส 1-2 ทั้งหมด 15 ล้านคน รับสิทธิ "คนละครึ่ง เฟส 3" วงเงินรวม 3,000 บาท ทันที ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ระยะเวลาใช้จ่ายตั้งแต่ ก.ค. - ธ.ค.64

เกาะติดมาตรการมาตรการคนละครึ่งระยะที่ 3 หรือ คนละครึ่งเฟส 3 มาตรการที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบเพื่อจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกล่าสุด (เมษายน 2564) โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินมาตรการ คนละครึ่ง คนละ 3,000 บาท ครอบคลุมทั้งหมด 31 ล้านคน วงเงินกว่า 93,000 ล้านบาท ขณะเดียวกันมาตรการนี้จะช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางจะประโยชน์จากการใช้จ่ายของประชาชนมากขึ้น

คนละครึ่งเฟส 3

  • ใครมีสิทธิ "คนละครึ่ง เฟส 3" บ้าง?

ทั้งนี้มาตรการคนละครึ่ง เฟส 3 ที่จะมีผู้ได้สิทธิ 31 ล้านคนนั้น แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

1.ผู้ที่รับสิทธิมาตรการคนละครึ่งเฟส 1 และ 2 ไปแล้ว จำนวน 15 ล้านคน ในกลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เพียงกดยืนยันรับสิทธิในแอพพลิเคชันเป๋าตัง 

2.ผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ "คนละครึ่ง" มาก่อน กระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก 16 ล้านสิทธิ ในวันที่ 14 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป โดยลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น.

  • ลงทะเบียนใหม่ ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง?

สำหรับกลุ่มผู้ที่มีสิทธิลงทะเบียน โครงการ “คนละครึ่งเฟส 3” ต้องมีคุณสมบัติตามนี้ คือ

  • เป็นบุคคลสัญชาติไทย ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน
  • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
  • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)

  • ดีเดย์ 14 มิ.ย. ลงทะเบียนได้ช่องทางไหนบ้าง?

ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มที่ 2 ที่ต้องลงทะเบียนใหม่จะสามารถลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ได้ 2 ช่องทาง คือ 

1. สำหรับผู้ที่มี G-wallet อยู่ลงทะเบียนผ่านช่องทาง G-wallet ได้เลย 

2. สำหรับผู้ที่ไม่มี G-wallet ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com และเมื่อได้แล้วต้องไปยืนยนตัวตนที่ "ธนาคารกรุงไทย" ตามขั้นตอน 

  • เงื่อนไขและสิทธิที่ได้รับใน "คนละครึ่งเฟส 3"

สำหรับมาตรการคนละครึ่ง เฟส 3 จะมีลักษณะโครงการคล้ายกับเฟส 1 และ 2 ซึ่งเป็นการใช้จ่ายในลักษณะร่วมจ่าย โดยรัฐจะสนับสนับสนุนให้ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่าย หรือไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน วงเงินรวม 3,000 บาท ตลอดโครงการ ระยะเวลาใช้จ่ายตั้งแต่เดือน ก.. - ..64

อย่างไรก็ตาม กรณีผู้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 3 แล้ว หากต้องการจะเปลี่ยนไปรับสิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิยิ่งใช้ยิ่งได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายในวันที่ 28 มิ.. 64 ซึ่งถือเป็นการสละสิทธิโครงการที่ได้รับสิทธิเดิมทันที

ที่มา : กระทรวงการคลัง