“งบกลาง”ก้อนแรกเคลียร์ทางสร้างไฮสปีด

“งบกลาง”ก้อนแรกเคลียร์ทางสร้างไฮสปีด
7 มิถุนายน 2564 | โดย ปราณี หมื่นแผงวารี
185

เมื่อเร็วๆนี้ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)รับทราบตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) กรณีการขยายกรอบวงเงินค่างานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินฯ จากเดิม 3,570 ล้านบาท เพิ่มเป็นไม่เกิน 5,740 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2,170 ล้านบาท

เมื่อเร็วๆนี้ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)รับทราบตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) กรณีการขยายกรอบวงเงินค่างานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินฯ จากเดิม 3,570 ล้านบาท เพิ่มเป็นไม่เกิน 5,740 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2,170 ล้านบาท

ทั้งนี้ในส่วนกรอบการเวรคืนที่เพิ่มขึ้น ครม.เห็นชอบให้จัดสรรงบประมาณจากงบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วนปีงบประมาณ 2564 - 2565 โดยในปีงบประมาณ 2564 จัดสรรงบกลางฯวงเงิน 580 ล้านบาท และในปี 2565 จัดสรรงบกลางฯให้วงเงิน1,562 ล้านบาท

สำหรับงบกลางฯปี 2564 ที่ต้องจัดสรรให้ก่อนในวงเงิน 580 ล้านบาทนั้น การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ให้ข้อมูลว่าฝ่ายรัฐต้องส่งมอบพื้นที่โครงการช่วงสุวรรณภูมิถึงอู่ตะเภาให้เอกชนคู่สัญญาภายในวันที่ 24 ต.ค.2564 จึงมีความจำเป็นต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวภายในวันที่ 8 มิ.ย.2564 เพื่อให้ส่งมอบพื้นที่ให้เอกชนคู่สัญญาได้ทันตามที่กำหนดในสัญญาร่วมลงทุน ไม่เช่นนั้น รฟท.จะมีความเสี่ยงที่จะผิดสัญญาร่วมลงทุน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง