การเมือง

'นิพนธ์' แจงเหตุ 'โควิด' ลดงบกรมที่ดินกระทบแผนเดินสำรวจรังวัด-ออกโฉนด

“นิพนธ์” แจงเหตุ "โควิด" ลดงบกรมที่ดินกระทบแผนเดินสำรวจรังวัด-ออกโฉนด ยันสถานการณ์ปกติ เร่งเดินหน้าออกโฉนดเร็วที่สุด

วันที่ 2 มิ.. ที่รัฐสภา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(รมช.มท.) กล่าวชี้แจงในประเด็นการเดินสำรวจการออกโฉนดที่ดินของกรมที่ดิน ว่าขณะนี้กรมที่ดินได้ดำเนินการไปแล้วจำนวน 15 ล้านแปลง รวมเนื้อที่ทั้งหมด 71 ล้านไร่ ยังมีพื้นที่ที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องซึ่งในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งกรมที่ดินเสนอ 2 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาสและ 2.โครงการเดินสำรวจรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดิน และเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ด้วยระบบเทคโนโลยีการรังวัดระบบดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ   

นายนิพนธ์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีที่ดิน ซึ่งยังไม่ได้ออกเป็นโฉนดที่ดิน มีเพียงหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือ ..3จำนวน 2,940,127 แปลง ..3 อีกจำนวน 1,007,011 แปลง และเป็นใบจองจำนวน 152,685 แปลง นอกจากนี้ยังมีกรณีประกาศให้ประชาชนที่ครอบครองที่ดินประเภท ..1 ให้นำมายื่นขอออกโฉนดที่ดินภายในวันที่ 8 ..2553 โดยมีผู้ยื่นคำขอทั้งหมด 492,265 ราย  และคงค้างดำเนินการอีก 280,000 แปลง ขณะนี้กรมที่ดินได้มีการเร่งรัดดำเนินการ

"แต่เนื่องจากงบประมาณถูกลดลงจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้มีปัญหาด้านการคลัง จึงจำเป็นต้องลดงบประมาณในส่วนนี้ลงไปแต่เมื่อสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ กรมที่ดินโดยกระทรวงมหาดไทย จะเร่งรัดการดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้เร็วที่สุด"นายนิพนธ์กล่าว