ผลตรวจ 'สลากออมสิน' พิเศษ 5 ปี-พิเศษดิจิทัล 5 ปี งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2564

ผลตรวจ 'สลากออมสิน' พิเศษ 5 ปี-พิเศษดิจิทัล 5 ปี งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2564

ตรวจสลากออมสิน ผลการออกเลขสลากจ่ายคืนสลากออมสิน ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2564

ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน : สลากออมสินพิเศษ 5 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 5 ปี เดือนที่ 06/2564 1 มิถุนายน 2564

อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 8 P 3665808     งวดที่ 9 ท 7260335     งวดที่ 9 อ 1955302
อันดับที่ 2 ออก 5 ครั้ง 5 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 8 T 8081181     งวดที่ 8 ช 4313132     งวดที่ 8 ษ 1566734
งวดที่ 10 E 2585303     งวดที่ 10 น 6121946
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 885 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
4132798          5800760          7329609          7451936          9488030
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 1,770 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
1433081          2831408          3028469          3425255          4236425
5837629          6490812          7310462          7561601          9674094
อันดับที่ 5 ออก 20 ครั้ง 3,540 อันดับ อันดับละ 1,500 บาท
0750115          2186022          2422282          2649849          2913506
3989132          5568158          6298432          6504148          7458012
7776104          7794112          7794409          8018853          8190344         
8318518          8695278          8805000          9117092          9182760
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 3,538 อันดับ อันดับละ 400 บาท
919472          952860
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 35,276 อันดับ อันดับละ 300 บาท
16207          37270
เลขท้าย 4 ตัว ออก 4 ครั้ง 705,336 อันดับ อันดับละ 150 บาท
0155          4663          5866          6252
162253405025
162253406336