ตรวจผล 'สลากออมสิน' พิเศษ 2 ปี-พิเศษดิจิทัล 2 ปี งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2564

ตรวจผล 'สลากออมสิน' พิเศษ 2 ปี-พิเศษดิจิทัล 2 ปี งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2564

ตรวจผล "สลากออมสิน" ผลการออกเลขสลากจ่ายคืนสลากออมสิน ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2564

ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน : สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี เดือนที่ 06/2564 1 มิถุนายน 2564

อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท

งวดที่ 208 C 2585079
อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 209 ส 4253734
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 1,630 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
3544783          5951850          7031518          7867302       8113107
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 201 - 204          620 อันดับ          อันดับละ 5,000 บาท
งวดที่ 205 - 210          2,640 อันดับ       อันดับละ 3,000 บาท
0250179          0343777          1179957          2696023          4093540
4303251          5897957          6199693          7399344          8947665
อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง 4,890 อันดับ อันดับละ 1,000 บาท
0034331          0376238          1428410          2533929          3448339         
4352272          4505312          5352849          5427810          6076180
6182815          6860712          6978253          7609034          9388769
เลขท้าย 4 ตัว ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 201 - 202          46,786 อันดับ          อันดับละ 100 บาท
งวดที่ 203 - 204          12,790 อันดับ          อันดับละ 80 บาท
งวดที่ 205 - 206          73,259 อันดับ          อันดับละ 60 บาท
งวดที่ 207 - 210          189,069 อันดับ        อันดับละ 50 บาท
0596
เลขท้าย 3 ตัว ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 201 - 202          467,836 อันดับ          อันดับละ 50 บาท
งวดที่ 203 - 204          127,874 อันดับ          อันดับละ 40 บาท
งวดที่ 205 - 206          732,575 อันดับ          อันดับละ 25 บาท
งวดที่ 207 - 210          1,890,517 อันดับ       อันดับละ 20 บาท
628
162252711063
162252711015