สรุปง่ายๆ แนวปฏิบัติการ 'ฉีดวัคซีนโควิด 19' ให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วย

สรุปง่ายๆ แนวปฏิบัติการ 'ฉีดวัคซีนโควิด 19' ให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วย

ตรวจสอบก่อนถึงวันนัดฉีดยา สรุปง่ายๆ แนวปฏิบัติการ "ฉีดวัคซีนโควิด 19" ให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วย

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย โดยคณะอนุกรรมการแนวทางเวชปฏิบัติและจัดการความรู้ ร่วมกับสมาคมวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ทางอายุรศาสตร์
ประชุมจัดทำแนวทางเวชปฏิบัติการให้วัคซีนโควิด 19 แก่ผู้ใหญ่และผู้ป่วยอายุรกรรม
จากหลักฐานเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการให้วัคซีนได้ถูกต้องและสอดคล้องกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีการระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19 ในปัจจุบัน
ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มที่ https://is.gd/LMchf5
ที่มา : ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

162250867293

162250866067

162250869494

162250868447