อัพเดท 'โควิดวันนี้' 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.พุ่งพันราย จับตาสมุทรปราการ สระบุรี ตรัง

อัพเดท 'โควิดวันนี้' 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.พุ่งพันราย จับตาสมุทรปราการ สระบุรี ตรัง

เกาะติดเช็คอัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอดพุ่งพันราย จับตาสมุทรปราการ สระบุรี ตรัง และปทุมธานี

รายงานเกาะติดความคืบหน้า สถานการณ์ โควิดวันนี้ การแถลงศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 จํานวน 10 จังหวัดอันดับแรก


1 กรุงเทพมหานคร 1356 ราย

2 เพชรบุรี 555 ราย

3 สมุทรปราการ 258 ราย

4 สระบุรี 327 ราย

5 ปทุมธานี 211 ราย

6 นนทบุรี 90 ราย

7 ตรัง 76 ราย

8 ชลบุรี 62 ราย

9 ฉะเชิงเทรา 62 ราย

10 สมุทรสาคร 58 ราย

ทั้งนี้ กรุงเทพฯ หรือ กทม. คงอันดับที่ 1 ยอดพุ่งสูงขึ้นมากกว่าพันราย, เพชรบุรี ติดเชื้อลดแต่ยอดเกินห้าร้อยราย จับสมุทรปราการ-ปทุมธานี และสระบุรี-ตรัง คลัสเตอร์โรงงาน ยอดเพิ่มจากวานนี้

162243972960

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ พื้นที่สีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ รวม 4 จังหวัด 

พื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือ พื้นที่สีแดง รวม 17 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตาก นครปฐม นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ยะลา ระนอง ระยอง ราชบุรี สมุทรสาคร สงขลา สุราษฎร์ธานี

162243821470

162243826346

ศปก.ศบค. รายงานสถานการณ์ โควิด 19 ( 31 พ.ค. 64)

• สถานการณ์ทั่วโลกพบผู้ติดเชื้อภาพรวมลดลง

• พบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง แนวโน้มการแพร่ระบาดยังไม่ลดลง เนื่องจากได้ทำการตรวจเชิงรุก (ACF) ทั้งใน กทม. ปริมณฑล และต่างจังหวัด ซึ่งพบการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นแบบเป็นกลุ่มก้อน (Cluster)
- เคสต่อเนื่องจากกลุ่มก้อนเดิมในโรงงาน แคมป์ก่อสร้าง ชุมชนแออัด ชุมชนรอบโรงงาน และเรือนจำ
- เคสกลุ่มก้อนใหม่ ยังพบกลุ่มก้อนใหม่อย่างต่อเนื่อง ในโรงงาน และชุมชน

• แม้จะพบการติดเชื้อมากขึ้น จำนวนผู้ป่วยอาการหนักและผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจมีจำนวนคงตัว

• พบผู้ติดเชื้อจากผู้ที่เดินทางเข้ามาทางชายแดนบกของ ปท. อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกัมพูชา

• สถานที่เสี่ยง: โรงงาน แคมป์ก่อสร้าง ตลาด ชุมชนแออัด ชุมชน และในครอบครัว

• ปัจจัยเสี่ยง: การสัมผัสคลุกคลีกันในสถานประกอบการ ที่พัก ชุมชน และครอบครัว การเดินทางเข้า ปท.

162244052446

162244057459

162244056248

162244054940

162244053716

ยอดผู้หายป่วยจาก COVID-19 ในประเทศไทย
ข้อมูล ศบค. วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564
หายป่วยรายใหม่ 3,101 ราย
หายป่วยสะสม 80,919 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)

162243897765

ประกาศราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
แนวทางเวชปฏิบัติการให้วัคซีนโควิด-19 แก่ผู้ใหญ่และผู้ป่วยอายุรกรรม
อัพเดท 'โควิดวันนี้' 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.พุ่งพันราย จับตาสมุทรปราการ สระบุรี ตรัง