'หมอพร้อม' หยุดเปิดจองคิวฉีดวัคซีนโควิดตั้งแต่ 31 พ.ค. เป็นต้นไป

'หมอพร้อม' หยุดเปิดจองคิวฉีดวัคซีนโควิดตั้งแต่ 31 พ.ค. เป็นต้นไป

'หมอพร้อม' หยุดเปิดจองคิวฉีดวัคซีนโควิดเป็นการชั่วคราวตั้งแต่ 4 โมงเย็น วันที่ 31 พ.ค.เป็นต้นไป พร้อมระบุช่องทางจองฉีดผ่านระบบของแต่ละจังหวัด

จากการเปิดลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น 'หมอพร้อม' ,โรงพยาบาลรัฐใกล้บ้าน และ รพ.สต. โดยเพจ 'หมอพร้อม' ประจำวันที่30 พ.ค.2564 พบว่าจำนวนการจองคิว ฉีดวัคซีนสะสม รวม 8,091,981 ราย แบ่งเป็น จำนวนการจองคิว ฉีดวัคซีน กรุงเทพมหานคร 973,578 ราย และจำนวนการจองคิวฉีดวัคซีนต่างจังหวัด 7,118,403 ราย 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 พ.ค.ที่ผ่านมา เพจเฟชบุ๊ก 'หมอพร้อม' ได้ประกาศหยุดการใช้งานผ่าน 'หมอพร้อม' ว่าเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ 'ศบค.' และสอดคล้องกับการจัดสรร 'วัคซีนโควิด-19' ระบบ 'หมอพร้อม' จะหยุดให้บริการจองคิว 'ฉีดวัคซีนโควิด' เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

 

  • 'หมอพร้อม'แนะประชาชนทุกกลุ่ม 'ฉีดวัคซีนโควิด'แจ้งความประสงค์ได้

สำหรับประชาชนทุกกลุ่มที่ประสงค์จะ 'ฉีดวัคซีนโควิด' สามารถแจ้งความประสงค์ได้ดังนี้

1. พื้นที่กรุงเทพฯ ให้ใช้ระบบของกรุงเทพมหานคร หรือระบบอื่นที่เปิดบริการ

2. ต่างจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด ดำเนินการผ่าน

2.1 อสม./ รพ.สต./ โรงพยาบาลรัฐใกล้บ้าน (ไม่จำเป็นต้องมีประวัติ)

2.2 ระบบออนไลน์ (แอปพลิเคชัน/ เว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ) ของจังหวัด

2.3 หมอพร้อม LINE OA/ แอปพลิเคชันหมอพร้อม เมื่อเปิดให้บริการอีกครั้ง

162235193680

สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ที่ทำการนัดหมายไว้แล้วสามารถไปรับการฉีดวัคซีนได้ตามกำหนดเดิม

อนึ่ง ระบบ 'หมอพร้อม' ยังใช้งานได้ตามปกติสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม ในการแสดงข้อมูลหลังการฉีดวัคซีน แจ้งนัดหมายในการฉีดเข็มที่ 2 และการเป็นหลักฐานประกอบการขอใบรับรองการ 'ฉีดวัคซีนโควิด' สอบถามเพิ่มเติม Call Center : 02 792 2333