คุณภาพชีวิต-สังคม

ดีเดย์! สจล.เปิด'ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 สจล.'สร้างภูมิคุ้มกันหมู่

สจล.ขานรับนโยบายกระทรวงการอุดมฯ จัดตั้ง “ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 สจล.” รุดเสริมภูมิคุ้มกันหมู่นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่มีกว่า 3 หมื่นราย ดีเดย์เปิดวันแรก 24 พ.ค.นี้

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า สจล. ขานรับนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดตั้ง “ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19สจล.” จุดกระจายวัคซีนนอกโรงพยาบาลเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

โดยตั้งเป้า"ฉีดวัคซีน"ให้ครอบคลุมกับจำนวนนักศึกษาและบุคลากรที่มีกว่า 30,000 ราย เพื่อให้สถาบันสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติโดยเร็ว และเมื่อ"ฉีดวัคซีน"ได้ครบจำนวนตามเป้าหมาย จะดำเนินการให้กลุ่มบุคคลที่ทำงานเพื่อสาธารณะ ซึ่งมีความเสี่ยงจากการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นจำนวนมาก ลงทะเบียนเข้ารับสิทธิ์การฉีดวัคซีนเป็นลำดับต่อไป

162184358125

ทั้งนี้ ทางกระทรวงสาธารณสุข จะจัดส่งวัคซีนให้สถาบันได้วันละ 1,000 โดส โดยที่บุคลากรทางการแพทย์ จากคลินิกเวชกรรม คณะแพทยศาสตร์ สจล. รวมถึงโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร (KMCH) จะเป็นผู้ดำเนินการให้ชาว สจล. ได้รับการ"ฉีดวัคซีน"โควิดอย่างทั่วถึง

  • “ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19สจล.” พร้อมเปิดให้บริการ 24 พ.ค.

สำหรับ“ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19สจล.”  พร้อมเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนอย่างเป็นทางการวันแรก สำหรับนักศึกษาและบุคลากร สจล. ผ่านทาง https://co-vaccine.kmitl.ac.th ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ตามปริมาณวัคซีนที่ได้รับโดยพร้อมให้บริการ"ฉีดวัคซีน"ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์  (วร บุญนาค) สจล.

รศ.นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และเทคโนโลยีสุขภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร (KMCH) กล่าวเสริมว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดเพื่อป้องกันตนจากเชื้อดังกล่าว นอกเหนือจากสวมแมสก์ ล้างมือ และเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) แล้ว สิ่งที่ไม่ควรหลีกเลี่ยง คือ การฉีดวัคซีนโควิด เพื่อสกัดกั้นการแพร่กระจายเชื้อระหว่างบุคคลพร้อมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

162184360985

  • ย้ำ "ฉีดวัคซีนโควิด"ลดความรุนแรงอาการแทรกซ้อน

อีกทั้งเชื้อโรคยังมีความอันตรายหรือเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากกว่าการ "ฉีดวัคซีน" เพราะที่ผ่านมา ในทางการแพทย์ยังไม่พบจำนวนผู้เสียชีวิตจากการฉีดวัคซีน หากแต่พบเฉพาะผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อ ในสัดส่วน 2:100 ราย กล่าวคือ ในจำนวนผู้ติดเชื้อ 100 รายจะพบผู้เสียชีวิต 2 ราย

อย่างไรก็ดี ภายหลัง"ฉีดวัคซีน"หากได้รับเชื้อ วัคซีนดังกล่าวจะช่วยลดความรุนแรงของอาการแทรกซ้อน ลดโอกาสที่จะต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล รวมถึงลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตได้

162184360986

ทั้งนี้ กิจกรรมการเปิด “ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 สจล.” จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์
(วร บุญนาค) สจล. สอบถามข้อมูลการลงทะเบียนขอรับวัคซีนได้ที่ ไลน์ไอดี @KMITLHospital (จิตอาสาหาคำตอบ) และ 
http://www.facebook.com/kmitlofficial 

162184360929