'เราชนะ' ทบทวนสิทธิ ตรวจสอบสถานะ 'เงินเยียวยา' 9 พัน รู้ผล 21 พ.ค.นี้ เช็ค www.เราชนะ.com

'เราชนะ' ทบทวนสิทธิ ตรวจสอบสถานะ 'เงินเยียวยา' 9 พัน รู้ผล 21 พ.ค.นี้ เช็ค www.เราชนะ.com

"เราชนะ" ทบทวนสิทธิ ตรวจสอบสถานะ เตรียมประกาศผล วันที่ 21 พ.ค.นี้ ก่อนรับ "เงินเยียวยา" 2 งวด รวม 9 พัน บาท www.ราชนะ.com เช็ครายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

มาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ผ่านโครงการ เราชนะ โดย กระทรวงการคลัง จ่ายเงินเยียวยา ผ่านการลงทะเบียน www.เราชนะ.com ล่าสุดได้รับสิทธิช่วยเหลือวงเงินเพิ่มเติมอีก 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งโครงการ 9,000 บาท ในระยะเวลาโครงการ 29 มกราคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 โดยความคืบหน้าล่าสุด สำหรับกลุ่มที่ยื่นทบทวนสิทธิเงินเราชนะ กระทรวงการคลังเตรียมให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบผลการยื่นทบทวนสิทธิตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

รายละเอียดของการประกาศยื่นทบทวนสิทธินั้น กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ระบุว่า โครงการเราชนะจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ สำหรับประชาชนกลุ่มต่างๆ ดังนี้ 

  • กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือ กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ และได้แสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ทางเว็บไซต์เราชนะ ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม – 13 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
  • ประชาชนกลุ่มที่แสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ โดยได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากรภายในเวลาที่กำหนด
  • กลุ่มผู้ลงทะเบียนที่ผลการทบทวนสิทธิ์ในกรณีอื่น ๆ ที่อาจคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง

โดยทาง โครงการเราชนะจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป  

'เราชนะ' ทบทวนสิทธิ ตรวจสอบสถานะ 'เงินเยียวยา' เริ่ม 21 พ.ค.นี้

  • วิธีการตรวจสอบสถานะ ยื่นทบทวนสิทธิเราชนะ รับเงินเยียวยา

สำหรับการตรวจสอบสถานะ ยื่นทบทวนสิทธิเราชนะ รับเงินเยียวยาจากมาตรการนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกล่าวว่า สามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิมาตรการ เราชนะ ได้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทย โทร. 0 2111 1122

โดยจากการตรวจสอบหน้าเว็บไซต์ เราชนะ ในวันที 20 พฤษภาคม 2564 พบว่า หน้าเว็บไซต์มีเมนูที่น่าจะรองรับการตรวจสอบสถานะการทบทวนสิทธิ คือ เมนู ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ โดยผู้ลงทะเบียนรับสิทธิสามารถทำตามขั้นตอนในเมนูดังกล่าว ดังนี้ 

1.เข้าเมนู ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ หรือ คลิกที่นี่ 

2.กรอกรายละเอียดการตรวจสอบสถานะ ได้แก่ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด 

3.หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม ตรวจสอบสถานะ 

  • คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิเงินเยียวยา เราชนะ

- มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ 19 มกราคม 2564

- ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33

- ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฎิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

- ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

- ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

  • กำหนดเวลาการโอนเงิน สำหรับกลุ่ม ยื่นทบทวนสิทธิเราชนะ รับเงินเยียวยา

สำหรับ ผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจาก โครงการ เราชนะ จะได้รับการโอนวงเงินเยียวยา ตามกำหนดเวลา ดังนี้ 

  • วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 : โอนครั้งแรก จำนวน 8,000 บาท
  • วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 : โอนครั้งที่สองสนับสนุนเพิ่มเติมอีก 1,000 บาท รวมเป็น 9,000 บาท

ทั้งนี้ เงินเยียวยามาตรการเราชนะ จะสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ หรือ Smart Card ได้ที่ ผู้ประกอบการร้านค้า หรือ ผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2564