กลุ่ม ปตท. ระดมทีมครบวงจร ลดผลกระทบโควิด-19

กลุ่ม ปตท. ระดมทีมครบวงจร ลดผลกระทบโควิด-19
19 พฤษภาคม 2564
242

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ระดมทีมช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19

นับตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน สถานการณ์โควิด-19  คือสิ่งที่สังคมไทยให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกๆ และความหวังของคนไทยในยามนี้ หนีไม่พ้นการจัดหาสถานพยาบาลและอุปกรณ์การแพทย์ให้เพียงพอต่อยอดผู้ติดเชื้อ ขณะเดียวกันกับการเร่งฉีดวัคซีนซึ่งช่วยลดความรุนแรงของอาการป่วยและลดการเสียชีวิตได้

การจัดการผลกระทบจากโควิด-19 เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายต้องร่วมมือกัน และนอกจากบทบาทของภาครัฐแล้ว ภาคเอกชนก็เป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งในการช่วยลดผลกระทบในหลายมิติ  ทั้งการบรรเทาความเดือดร้อน สนับสนุนการจัดหาบุคลากร เครื่องมือทางการแพทย์ การช่วยกระจายและฉีดวัคซีน

  • สนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีในจุดฉีดวัคซีน

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้แก่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันสนับสนุนอุปกรณ์ไอที เช่น Notebook, PC, Printer, Barcode Reader และอุปกรณ์ต่อพ่วง

162133215178

รวมถึงส่งทีมเจ้าหน้าที่ IT Onsite เพื่อติดตั้งและเดินสายอุปกรณ์ ณ จุดลงทะเบียน ซักประวัติคัดกรองของหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เคลื่อนที่ ณ บริเวณชุมชนโบถส์พระมหาไถ่และสนามโปโลฟุตบอลพาร์ค เขตลุมพินี กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 10 13 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นจุดบริการที่เกิดจากการดำเนินการร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานคร และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้สามารถปฏิบัติหน้าที่รับลงทะเบียนและบันทึกประวัติได้อย่างราบรื่นที่สุด

  • กระจายฉีดวัคซีน เร่งสร้างภูมิคุ้มกัน

เมื่อรัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนเข้าถึงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่งการกระจายวัคซีนให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและถือเป็นวาระเร่งด่วน กลุ่ม ปตท. โดยบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ได้ขานรับนโยบายและร่วมระดมสรรพกำลังเพื่อเร่งกระจายวัคซีนให้ถึงประชาชนโดยเร็ว

ได้จัดเตรียมพื้นที่ในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station พระราม 2 (ขาออก) ให้เป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป พร้อมเตรียมสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และอาสาสมัครสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนได้อย่างสะดวกราบรื่นที่สุด โดยพร้อมเริ่มให้บริการตามระยะเวลาที่กรุงเทพมหานครกำหนดไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2564

โดยพื้นที่ดังกล่าวสามารถรองรับผู้ใช้บริการได้วันละ 1,500 คน เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้รับวัคซีนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง เป็นไปตามเป้าหมายของกรุงเทพมหานครที่มุ่งให้บริการวัคซีนให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 70 ของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกัน ลดโอกาสรับเชื้อ ลดความรุนแรงและการเสียชีวิต

  • ทุ่ม 200 ล้านบาท สู้โควิด-19 ระลอก 3

ทั้งนี้เมื่อ ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอก 3 กลุ่ม ปตท. ได้ระดมแผนความช่วยเหลือแก่ภาคส่วนต่างๆ อย่างเร่งด่วน ด้วยการจัดเตรียมงบประมาณในเบื้องต้น 200 ล้านบาท

162133220817

สำหรับจัดหาอุปกรณ์และสิ่งของที่จำเป็นทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ เช่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  โรงพยาบาลศิริราช  โรงพยาบาลรามาธิบดี ฯลฯ

สนับสนุนงบประมาณจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ได้แก่ โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์  โรงพยาบาลสนามกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา และศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา

รวมถึงการเปิดหอผู้ป่วยใหม่ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และในต่างจังหวัด ได้แก่ โรงพยาบาลสนามอภัยภูเบศร โรงพยาบาลสนาม จ.สงขลา และโรงพยาบาลสนาม จ.นครราชสีมา เป็นต้น พร้อมกันนี้ยังได้มอบถุงยังชีพและกล่องพลังใจ สู้ภัย COVID-19 ให้แก่ผู้พิการทางสายตา รวมถึงผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

บริษัทในกลุ่ม ปตท. ยังได้ใช้ความเชี่ยวชาญและผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท. ให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ รวมทั้งความช่วยเหลือที่จำเป็นอื่นๆ เช่น บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สนับสนุนชุดกาวน์จากเม็ดพลาสติกจีซี แก่จังหวัดระยอง และ บริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) สนับสนุนโรงพยาบาลสนาม จ.เชียงใหม่ ด้วยการมอบกาแฟดริป Café Amazon และเบเกอรี่ พร้อมสนับสนุนงบประมาณ 1 ล้านบาท

  • ลมหายใจเดียวกัน

       และล่าสุดกลุ่ม ปตท. ได้จัดหาอุปกรณ์ที่สำคัญทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลนภายใต้โครงการ “ลมหายใจเดียวกัน” ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจ (ICU Ventilator) สำหรับผู้ป่วยวิกฤต เครื่องให้ออกซิเจนอัตราไหลสูง (High-Flow Nasal Oxygen) ที่ช่วยลดและชะลอการลุกลามของปอดอักเสบไม่ให้รุนแรงจนต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ รวมจำนวนกว่า 300 เครื่อง พร้อมทั้งมอบงบประมาณจัดซื้อออกซิเจนเหลว (Liquid Oxygen) เพื่อใช้ร่วมกับเครื่องช่วยหายใจ เพื่อมอบให้แก่พื้นที่วิกฤต       

162133222879

162133224685

ทั้งหมดเป็นสิ่งที่กลุ่ม ปตท. ระดมทุกสรรพกำลังในภารกิจสู้ภัยโควิด-19 โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง