‘พาณิชย์’หนุนเวทีเอเปคใช้การค้าแก้เศรษฐกิจยุคโควิด

‘พาณิชย์’หนุนเวทีเอเปคใช้การค้าแก้เศรษฐกิจยุคโควิด
18 พฤษภาคม 2564
117

“จุรินทร์” หารือนิวซีแลนด์ เห็นพ้องให้การค้ากลุ่มเอเปคฝ่าโควิด พร้อมเห็นชอบแถลงการณ์ร่วม 3 ฉบับ พร้อมขอความร่วมมือนำเข้าสินค้าจากไทยมากขึ้น 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังหารือกับ นายเดเมียน โอคอนเนอร์ รัฐมนตรีกระทรวงการค้าและการส่งออกของนิวซีแลนด์ ผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนซ์ ว่านิวซีแลนด์ในฐานะเจ้าภาพการประชุมเอเปคในปีนี้จะมีการออกแถลงการณ์ 3 ฉบับ ซึ่งประเทศไทยพร้อมให้การสนับสนุนแถลงการณ์ร่วมทั้ง 3 ฉบับประกอบด้วย

1.แถลงการณ์ร่วมฉบับใหญ่ของรัฐมนตรีการค้าเอเปคทั้งหมด ซึ่งกำหนดให้การค้านั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการที่ช่วยแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด การสนับสนุนการค้าในระบบพหุภาคีโดยเฉพาะในรูปแบบองค์การการค้าโลก (WTO) รวมทั้งการสนับสนุนเศรษฐกิจแบบ BCG ทั้งเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน

แถลงการณ์ฉบับที่ 2 กำหนดให้สมาชิกในกลุ่มประเทศเอเปคจะไม่จำกัดการส่งออกวัคซีนโควิด ยกเว้นมีข้อจำกัดตามที่ WTO กำหนดไว้เท่านั้น เช่น ไม่พอใช้ในประเทศเป็นต้น และแถลงการณ์ฉบับที่ 3 ภาคบริการด้านโลจิสติกส์ ซึ่งเอเปคต้องการส่งเสริมความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ สนับสนุนกระบวนการนำเข้าส่งออกทางผ่านด่านต่างๆด้วยระบบดิจิตอลในสินค้าที่จำเป็นในสถานการณ์โลกปัจจุบัน ทั้งเครื่องมือแพทย์ วัคซีน อาหาร สินค้าเกษตร หรือสินค้าเครื่องใช้ในบ้าน

นอกจากนี้นิวซีแลนด์ขอให้ประเทศไทยช่วยสนับสนุนการนำเข้าเมล็ดพันธุ์หอมใหญ่ของนิวซีแลนด์คิดภาษีเป็นศูนย์ ตามข้อตกลง FTA ระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์อยู่แล้วแต่เรายังดำเนินการได้ไม่ครบถ้วน ซึ่งตนจะนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ในเดือนกรกฎาคม ขณะเดียวกันตนได้ขอให้ทางนิวซีแลนด์ช่วยนำเข้าสินค้าที่จำเป็นต่อสถานการณ์โควิดเพิ่มเติมมากขึ้นจากการนำเข้าปกติที่ผ่านมา โดยขอให้นำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์เช่น ถุงมือยาง ผลิตภัณฑ์ยาง อาหารแปรรูป อาหารสัตว์เลี้ยง ผลไม้ เช่นลิ้นจี่ ลำไย ทุเรียน มังคุด เพราะผ่านการตรวจสอบด้านสุขอนามัยจากนิวซีแลนด์เรียบร้อยแล้ว

สำหรับความร่วมมือเอเปคเป็นกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจร่วมกันของกลุ่มประเทศในเอเชียและแปซิฟิคจำนวน 21 ประเทศ ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2532 มูลค่าการค้าของไทยกับเอเปคปีละประมาณ 10 ล้านล้านบาท คิดเป็น 70% ของมูลค่าการค้าของไทยกับต่างประเทศ โดยไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคในปี 2565 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง