คุกเชียงใหม่ ติดเชื้อโควิด 3,748 ราย พบระบาดตั้งแต่ต้น เม.ย.

คุกเชียงใหม่ ติดเชื้อโควิด 3,748 ราย พบระบาดตั้งแต่ต้น เม.ย.

เปิดไทม์ไลน์ คลัสเตอร์เรือนจำกลางเชียงใหม่ ติดเชื้อโควิด 3,748 ราย พบระบาดตั้งแต่ต้นเดือน เม.ย.

เชียงใหม่เปิดไทม์ไลน์คลัสเตอร์เรือนจำกลางเชียงใหม่ พบมีการเริ่มระบาดตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายน 2564 จังหวะเดียวกับจังหวัดเชียงใหม่เริ่มมีการระบาดระลอกที่ 3 ก่อนจะนำระบบ Bubble & Sealed เข้ามาบริหารจัดการ พร้อมตั้งโรงพยาบาลสนามในแดน 6 ตัวเลขผู้ต้องขังเรือนจำกลางเชียงใหม่ติดเชื้อกว่า 3,748 คน

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่พบการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในเรือนจำกลางเชียงใหม่ ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายน 2564 ซึ่งเป็นช่วงที่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มมีการพบการติดเชื้อระลอกใหม่ และเริ่มข้อมูลว่าพบผู้ติดเชื้อในเรือนกลางเชียงใหม่ แต่ไม่มีหน่วยงานยืนยัน จนกระทั่ง วันที่ 26 เมษายน 2564 - นพ.วีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และนายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ นำโมเดล “Bubble & Sealed” ที่เคยใช้ที่จังหวัดสมุทรสาคร เข้าควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ในเรือนจำกลางเชียงใหม่

วันที่ 26 เมษายน 2564 นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้ให้สัมภาษณ์ ที่ห้องประชุมอาคารรวงผึ้ง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ว่ามีผู้ต้องขังแรกรับติดเชื้อใหม่38 คน และอีกจำนวนหนึ่งเท่านั้น


วันที่ 26 เมษายน 2564 นพ.วีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ให้สัมภาษณ์ว่า เรือนจำกลางเชียงใหม่ มีผู้ต้องขัง 6,404 คน พบผู้ต้องขังแรกรับเข้าระหว่างวันที่ 7-12 เมษายน 2564 ติดเชื้อโควิด-19 จากการสอบสวนโรคพบว่ากลุ่มนี้น่าจะมีผู้ต้องขัง 1 คน นำเชื้อเข้าไปและทำให้เกิดการระบาดในระหว่างการกักตัว

โดยมีผู้ต้องขังรับใหม่ติดเชื้อสะสม 144 ราย-เจ้าหน้าที่เรือนจำ 2 ราย โดยทางเรือนจำกลางเชียงใหม่ได้ปิดแดนผู้ต้องขังรับใหม่ และได้ปรับพื้นที่แดน 6 ที่เป็นแดนแรกรับ ให้เป็นโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิด-19 โดยมีบุคคลากรสาธารสุขหมุนเวียนดูแลพร้อมจัดเครื่องมือทางการแพทย์ ทั้งเครื่องวัดออกซิเจน และรถเอ็กซเรย์พระราชทานเคลื่อนที่เข้าไปประจำในเรือนจำ เพื่อสแกนปอดของผู้ต้องขัง โดยมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้

162123470663

วันที่ 27 เมษายน 2564 เรือนจำกลางเชียงใหม่ ตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับ กว่า 200 เตียง มีโรงพยาบาลนครพิงค์ และโรงพยาบาลแม่แตงส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแลผู้ป่วย ใช้วิธีล็อคแดน 6 ให้เป็นพื้นที่เฉพาะในการดูแลผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิด -19 และยังได้มีการแยกกลุ่มผู้ต้องขังตามอาการ และได้ปิดพื้นที่ของเรือนจำกลางเชียงใหม่ปิดทุกช่องทาง ไม่ให้มีการเข้าออกในระยะนี้ โดยการไปศาลนั้น ได้นำระบบวิดิโอคอนเฟอเรนซ์แทนการเดินทางออกไปนอกเรือนจำ ส่วนการเยี่ยมฟผู้ต้องขังนั้นให้ญาติต่อทางวิดิโอคอลทางไลน์


วันที่ 28 เมษายน 2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มรายงานตัวเลขผู้ต้องขัง เรือนจำกลางเชียงใหม่ เพิ่มเป็น 177 ราย อยู่ระหว่างการใช้งานมาตรการ

Bubble & Sealed จำกัดการแพร่ระบาดให้ได้ภายใน 2 สัปดาห์ และ​นำรถโมบายในการเข้าไปคัดแยกผู้ป่วยจำนวน 1 เครื่อง


วันที่ 1 พ.ค.2564 โรงพยาบาลนครพิงค์ แถลงข่าว ในหลวง-พระราชินีพระราชทานเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่นำไปประจำการในเรือนจำกลางเชียงใหม่ ซึ่งเครื่องมีความทันสมัยควบคุมการทำงานระบบปัญญาประดิษฐ์ สามารถส่งผลให้รังสีแพทย์ประจำโรงพยาบาลประเมินอาการได้ทันที คาดภายใน 1 เดือนควบคุมการระบาดในเรือนจำได้


วันที่ 2พ.ค. 2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รายงานตัวเลขผู้ต้องขังติดเชื้อโควิดในเรือนจำกลางเชียงใหม่ 211 คน


วันที่ 3 พ.ค 2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รายงานตัวเลขผู้ต้องขังติดเชื้อโควิดในเรือนจำกลางเชียงใหม่ 211 คน


วันที่ 3 พ.ค. 2564 พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีได้ส่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางด้านการแพทย์ นักรบชุดขาว ร่วมใจช่วยสู้ภัย COVID - 19 เนื่องด้วยมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่เรือนจำกลางเชียงใหม่ โดยมีการแพร่ระบาดในกลุ่มผู้ต้องขังแรกรับ งต่อมาได้ดำเนินการตรวจเชิงรุก พบว่ามีการติดเชื้อเพิ่มเป็นจำนวนมาก กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 จึงได้จัดทีมแพทย์และพยาบาล จำนวน 18 คน จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และโรงพยาบาลในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 เพื่อสนับสนุนเรือนจำกลางเชียงใหม่

162123479883

วันที่ 4 พ.ค 2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รายงานตัวเลขผู้ต้องขังติดเชื้อโควิดในเรือนจำกลางเชียงใหม่ 239 คน

วันที่ 5 พ.ค 2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รายงานตัวเลขผู้ต้องขังติดเชื้อโควิดในเรือนจำกลางเชียงใหม่ 244 คน

วันที่ 6 พ.ค.2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รายงานตัวเลขผู้ต้องขังติดเชื้อโควิดในเรือนจำกลางเชียงใหม่ 244 คน

วันที่ 7 พ.ค.2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่รายงานตัวเลขผู้ต้องขังติดเชื้อโควิดในเรือนจำกลางเชียงใหม่ 286 คน

วันที่ 8 พ.ค.2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่รายงานตัวเลขผู้ต้องขังติดเชื้อโควิดในเรือนจำกลางเชียงใหม่ 307 คน

วันที่ 9 พ.ค.2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่รายงานตัวเลขผู้ต้องขังติดเชื้อโควิดในเรือนจำกลางเชียงใหม่ 324 คน

วันที่ 10 พ.ค.2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่รายงานตัวเลขผู้ต้องขังติดเชื้อโควิดในเรือนจำกลางเชียงใหม่ 347 คน

วันที่ 11 พ.ค.2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่รายงานตัวเลขผู้ต้องขังติดเชื้อโควิดในเรือนจำกลางเชียงใหม่ 340 คน

วันที่ 12 พ.ค.2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่รายงานตัวเลขผู้ต้องขังติดเชื้อโควิดในเรือนจำกลางเชียงใหม่ 347 คน

วันที่13 พ.ค.2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่รายงานตัวเลขผู้ต้องขังติดเชื้อโควิดในเรือนจำกลางเชียงใหม่ 361 คน

วันที่ 14พ.ค.2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ไม่มีรายงานตัวเลขผู้ต้องขังติดเชื้อโควิดในเรือนจำกลางเชียงใหม่

วันที่ 14 พ.ค.2564 มีรายงานของเรือนจำกลางเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อในเรือนจำกลางเชียงใหม่ 3,748 ราย