“ดัชนีฯนักธุรกิจ”ชี้ศก.ภูมิภาคไม่สดใส

“ดัชนีฯนักธุรกิจ”ชี้ศก.ภูมิภาคไม่สดใส
16 พฤษภาคม 2564
173

หอการค้าไทย ร่วมกับศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดทำ “ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย” ประจำเดือนเม.ย. 2564 (TCC Confidence Index) 

หอการค้าไทย ร่วมกับศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดทำ “ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย” ประจำเดือนเม.ย. 2564 (TCC Confidence Index) จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 368 ตัวอย่าง ระหว่งวันที่ 26-30 เม.ย. 2564 พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย เดือนเม.ย. 2564 เท่ากับ 27.6 ลดลงจากเดือน มี.ค. 2564 ซึ่งอยู่ที่ 30.7 ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นฯในอนาคต เม.ย.เท่ากับ 37.8 ลดลงจากเดือนก่อนหน้า ซึ่งอยู่ที่ 40.5 และดัชนีความเชื่อมั่นฯปัจจุบัน อยู่ที่ 17.3 ลดลงจาก 20.9

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นฯลดลงมาจาก ความกังวลการระบาดโควิด-19 ซึ่งนำมาสู่การออกมาตรการควบคุมด้านต่างๆจากภาครัฐ และการสั่งปิดธุรกิจหลายประเภท นอกจากนี้ ยังพบการชะลอการบริโภคอันเนื่องจากสถานการณ์โควิดด้วย ทำให้ธุรกิจต่างๆเริ่มขาดสภาพคล่อง 

ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นฯด้านเศรษฐกิจของจังหวัดในรายภูมิภาค มีการปรับตัวลดลงเช่นกัน โดยภาคตะวันออกและภาคใต้มีสัดส่วนการปรับตัวลดลงมากรองลงมาจากกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งปรับตัวลดลงสูงสุด

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง