ศบค.ผ่อนปรน นั่งร้านอาหารได้แล้ว ไม่เกิน 25% ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ศบค.ผ่อนปรน นั่งร้านอาหารได้แล้ว ไม่เกิน 25% ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
14 พฤษภาคม 2564
27,087

โฆษก ศบค. แถลงที่ประชุม ศบค. มีมาตรการผ่อนปรน พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด นั่งร้านอาหารได้แล้ว ไม่เกิน 25% แต่ให้งดดื่มแอลกอฮอล์ในร้านเหมือนเดิม ส่วนจังหวัดใดจะอยู่ในระดับสีใด ขอให้รอผลสรุปพรุ่งนี้อีกครั้ง

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 64 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ว่า ศบค.พิจารณาร่างผ่อนคลายมาตรการตามระดับพื้นที่ โดยการปรับระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร หลักเกณฑ์ในการปรับ โดยพิจารณาหลายเหตุผลร่วมกัน ดังนี้

1. ลักษณะการระบาดในชุมชน โดยพิจารณาจากจำนวน และความต่อเนื่อง

  • พื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด มีผู้ป่วยมากกว่า 100 รายต่อวันอย่างน้อย 1 วันใน 1 สัปดาห์
  • หรือเฉลี่ยใน 1 สัปดาห์ มากกว่า 50 รายต่อวัน
  • พื้นที่ควบคุมสูงสุด มีผู้ป่วยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห์ 20 -50 รายต่อวัน
  • พื้นที่ควบคุม มีผู้ป่วยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห์ น้อยกว่า 20 รายต่อวัน
  • พื้นที่เฝ้าระวังสูง มีผู้ป่วยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห์ น้อยกว่า 10 รายต่อวัน
  • พื้นที่เฝ้าระวังพื้นที่ไม่มีผู้ป่วย อย่างน้อย 1 สัปดาห์

2. จังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับพื้นที่ที่พบการระบาดต่อเนื่อง และเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ

3. จังหวัดที่มีการระบาดในกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสแพร่เชื้อได้ง่าย

4. จังหวัดที่ติดกับขายแดน หรือ เคยมีผู้เดินทางเข้าในพื้นที่ติดเชื้อ

5. สัดส่วนการได้รับวัคนของประชากรในพื้นที่ (ปรับลดระดับกรณีได้รับวัคซีนมาก)

162097454263

สำหรับเกณฑ์การผ่อนคลายมาตรการ

มีการปรับมาตรการในพื้นที่สีแดง (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด) นั่งกินในร้านอาหารได้ถึง 21.00 น. ซื้อกลับบ้านได้ถึง 23.00 น. 

ส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุด นั่งกินในร้านได้ถึง 23.00 น. แต่ยังงดจำหน่ายและดื่มสุราในร้านทั้งหมด

ส่วนจังหวัดใดจะอยู่ในระดับสีใด ขอให้รอผลสรุปพรุ่งนี้อีกครั้ง

162097455421

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: