'รัฐบาล' ยัน walk in ฉีดวัคซีนมิ.ย.นี้ แจง กทม.ไม่เหมาะ เหตุ 'โควิด' ระบาดสูง

'รัฐบาล' ยัน walk in ฉีดวัคซีนมิ.ย.นี้ แจง กทม.ไม่เหมาะ เหตุ 'โควิด' ระบาดสูง
14 พฤษภาคม 2564
2,565

"ไตรศุลี" เผย รัฐบาล เปิดให้ปชช. walk-in ฉีดวัคซีน มิ.ย.นี้ โดยขึ้นกับความพร้อม ปริมาณวัคซีน สถานการณ์การระบาด แจง "กทม." ยังไม่เหมาะ เหตุ เสี่ยง การระบาดยังสูง แต่ยืนยัน มีแน่เมื่อพร้อม

..ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากที่พล..ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้มีนโยบายให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้มากที่สุดเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ ลดโอกาสความรุนแรงและเสียชีวิต ซึ่งนำไปสู่กรณีที่คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติมีมติเมื่อวันที่ 12 .. 2564 ให้รูปแบบการฉีดวัคซีนตั้งแต่เดือน มิ.. 2564 เป็นต้นไปประกอบไปด้วย 3 รูปแบบ จะรวมถึงรูปแบบที่ประชาชน walk In เข้ามารับวัคซีน จุดบริการต่างๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงที่แต่ละพื้นที่เตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการตามแนวนโยบายของทั้งนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ซึ่งแต่ละแห่งมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค รวมถึงความพร้อมแตกต่างกัน ดังนั้น ข้อมูลข่าวสารของแต่ละพื้นที่ในขณะนี้จึงอาจจะยังสร้างความสับสนให้กับประชาชน ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีข้อห่วงใยในเรื่องนี้จึงมีข้อสั่งการให้ชี้แจงให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

..ไตรศุลี กล่าวว่า นโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดหาวัคซีนขณะนี้คือจัดหาวัคซีนที่เพียงพอกับประชาชนทุกคน จึงได้มีการปรับเป้าหมายการจัดหาจาก 100 ล้านโดสเป็น 150 ล้านโดส ส่วนรูปแบบการกระจายวัคซีนนั้นดำเนินการผ่าน 3 รูปแบบเริ่มดำเนินการในเดือนมิ..2564 คือ 1.การนัดผ่านไลน์ หรือแอปพลิเคชันหมอพร้อมหรือแอปพลิเคชันอื่นๆที่รัฐบาลจะจัดให้  2.นัดเป็นกลุ่มก้อน เช่น อสม. หรือองค์กรภาครัฐและเอกชนรวบรวม และ 3.รูปแบบ Walk In  โดยสัดส่วนการจัดสรรจะอยู่ที่30 : 50: 20 และปรับเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสมตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเห็นสมควร

ในส่วนของรูปแบบที่3 คือการเปิดให้ walk In นั้นตามนโยบายรัฐบาลจะจัดให้มีอย่างแน่นอนเพื่อเปิดโอกาสให้กับประชาชนกลุ่มที่ไม่สามารถลงทะเบียนผ่านระบบตามรูปแบบแรก และไม่ได้ผ่านการนัดหมายแบบกลุ่มก้อนในแบบที่2 แต่การให้วัคซีนแบบการ walk in นี้ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละพื้นที่ ซึ่งต้องพิจารณาทั้งประเด็นของปริมาณวัคซีนและสถานการณ์การแพร่ระบาด เช่นกรณีของกรุงเทพมหานคร ที่แม้นโยบายของรัฐบาลเห็นว่าให้ประชาชน walk in รับวัคซีนได้ แต่ผู้รับผิดชอบพื้นที่เห็นว่าสถานการณ์ยังไม่เหมาะสมที่จะมีการ walk in เนื่องจากเป็นพื้นที่แพร่ระบาดสูง หากมีกิจกรรมรวมตัวจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้สูงขึ้น ทางกรุงเทพมหานครจึงยังไม่เปิดให้มีการ walk In ในขณะนี้ แต่จะมีอย่างแน่นอนเมื่อมีความพร้อมเนื่องจากขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่ไว้แล้วหลายแห่ง ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่ แต่ละจังหวัดติดตามการประกาศของจังหวัด ซึ่งจะยึดแนวนโยบายของรัฐบาลพียงแต่แต่มีรายละเอียดต่างตามสถานการณ์ของพื้นที่เท่านั้น..ไตรศุลี กล่าว  

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า  ในประเด็นเกี่ยวกับการรับส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัคซีนในเวลานี้ เพื่อลดความสับสน รัฐบาลขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลของทางการโดยเฉพาะประกาศของทางจังหวัด ส่วนการรับข้อมูลทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ ขอให้รับด้วยความระมัดระวังมีการตรวจสอบที่มาอย่างรอบด้าน และขอความร่วมมือผู้จัดทำชุดข้อมูล กราฟฟิกหรือข้อความเพื่อส่งต่อผ่านช่องทางต่างๆ ขอให้เป็นการทำข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในสังคม ลดการสร้างความสับสน เพื่อความเข้าใจร่วมกันจะนำไปสู่การควบคุมการแพร่ระบาด การดูแลสภาพและชีวิตประชาชนที่มีประสิทธิภาพ และคนไทยจะได้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน  

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง