พาณิชย์ดันส่งออกมะม่วงไปฮ่องกงไตรมาสแรก 1.1 ล้านดอลลาร์

พาณิชย์ดันส่งออกมะม่วงไปฮ่องกงไตรมาสแรก 1.1 ล้านดอลลาร์
14 พฤษภาคม 2564
141

(ชมคลิปข่าวด้านล่าง) กระทรวงพาณิชย์ ลงนามการเชื่อมโยงการส่งออกผลไม้ไทยจากพาณิชย์จังหวัดสู่ตลาดฮ่องกง โดยใช้ช่องทางการเจรจาทำความตกลงการซื้อขายผ่านออนไลน์ จากความร่วมมือของเซลส์แมนจังหวัดและเซลส์แมนประเทศ


ปลัดกระทรวงพาณิชย์ บุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ระบุ กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนาม การเชื่อมโยงส่งออกผลไม้ไทยจากพาณิชย์จังหวัดสู่ตลาดฮ่องกง โดยเป็นการลงนามซื้อขายมะม่วงระหว่างผู้ส่งออกไทยกับผู้นำเข้าฮ่องกง ปริมาณรวม 2,200 ตัน มูลค่ารวม 100 ล้านบาท แบ่งเป็นจังหวัดปทุมธานี ปริมาณ 1,200 ตัน มูลค่า 55 ล้านบาท และจังหวัดสระแก้ว ปริมาณ 1,000 ตัน มูลค่า 45 ล้านบาท

สำหรับการซื้อขายมะม่วงในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้ของไทย เข้าสู่ตลาดฮ่องกงได้เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีช่องทางการจำหน่ายและส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ช่วยให้มีความรู้ในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐานและตรงตามที่ตลาดต้องการ ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

สำหรับภาพรวมการค้ารวมระหว่างไทย – ฮ่องกง ในปี 2563 มีมูลค่า 13,297 ล้านดอลลาร์ โดยการส่งออกสินค้าไทยไปฮ่องกง มีมูลค่า 11,292 ล้านดอลลาร์ และการนำเข้าสินค้าจากฮ่องกงไปไทยมีมูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์ ส่วนการส่งออกสินค้าผลไม้มีมูลค่า 361 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 23.9% ในไตรมาสแรกของปี 2564 สถิติการส่งออกมะม่วงจากประเทศไทยสู่ฮ่องกง มีมูลค่า 1.1 ล้านดอลลาร์

นอกจากนี้เพื่อเป็นการต่อยอดความสำเร็จและฤดูการเก็บเกี่ยวผลไม้ที่ใกล้เข้ามา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง เตรียมการจัดการเจรจาธุรกิจออนไลน์ผลไม้ไทยเข้าสู่ตลาดฮ่องกงระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2564 โดยมีผลไม้เป้าหมายคือ ทุเรียน มังคุด ส้มโอ เงาะ ลำไย เนื่องจากเป็นที่นิยมของชาวฮ่องกง ขณะนี้มีเกษตรกรและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมจำนวน 20 ราย จาก 11 จังหวัด โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดร่วมตรวจสอบศักยภาพและความพร้อมของเกษตรกรและผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้นำเข้าว่าจะได้รับสินค้าที่ดีมีคุณภาพสูงระดับส่งออก อีกทั้งจะมีการดำเนินการลักษณะนี้โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ในประเทศอื่น ๆ ด้วย

คลิปข่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง