เปิด 9 สถิติสำคัญหลังฉีด 'วัคซีนโควิด-19'

เปิด 9 สถิติสำคัญหลังฉีด 'วัคซีนโควิด-19'

อว. เผยไทยฉีด "วัคซีนโควิด-19" ครบ 2 ล้านโดสแล้ว พร้อมเปิด 9 สถิติสำคัญหลังฉีดวัคซีน

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รายงานว่า กระทรวง อว. และกระทรวงสาธารณสุข ได้ติดตามและประมวลผลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทยและทั่วโลก โดยสรุปข้อมูลถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ว่า ประเทศไทยได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว จำนวน 2,040,363 โดส โดยมีผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อยหนึ่งเข็ม 1,395,130 คน หรือเท่ากับ 2.11% ของประชากร และฉีดครบสองเข็มแล้วถึง 645,233 คน หรือเท่ากับ 0.97% ของประชากร

ทั้งนี้ วัคซีนที่ใช้ 94.8% เป็นวัคซีนซิโนแวก และ 5.2% เป็นวัคซีนแอสตราซิเนกา

162095492698

สถิติที่สำคัญของการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในคนไทย จำนวน 2 ล้านโดสแรก มีดังนี้

ไทม์ไลน์ที่สำคัญเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย

 • 20 ม.ค.64 อย.อนุมัติวัคซีนแอสตราซิเนกาแบบมีเงื่อนไขเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน
 • 22 ก.พ.64 อย.อนุมัติวัคซีนซิโนแวกแบบมีเงื่อนไขเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน
 • 24 ก.พ.64 วัคซีนโควิด-19 ล็อตแรก 317,600 โดส ถึงประเทศไทย
 • 28 ก.พ.64 เริ่มฉีดวัคซีนซิโนแวก
 • 16 มี.ค.64 เริ่มฉีดวัคซีนแอสตราซิเนกา
 • 23 เม.ย.64 ฉีดวัคซีนครบ 1 ล้านโดส
 • 12 พ.ค.64 ฉีดวัคซีนครบ 2 ล้านโดส

ระยะเวลาที่ใช้ในการฉีด วัคซีนโควิด-19 หนึ่งล้านโดส

 • หนึ่งล้านโดสแรก ใช้เวลา 54 วัน
 • หนึ่งล้านโดสที่สอง ใช้เวลา 20 วัน

จำนวนการฉีด วัคซีนโควิด-19 ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

ยอดรวม ฉีดแล้ว 2,040,363 โดส

 • ฉีดเข็มแรก 1,395,130 โดส (เท่ากับ 2.11% ของประชากร)
 • ฉีดเข็มที่สอง 645,233 โดส (เท่ากับ 0.97% ของประชากร)

ชนิดของ วัคซีนโควิด-19 ที่ใช้

วัคซีนซิโนแวก ฉีดแล้ว 1,934,931 โดส (94.8%) แบ่งเป็น

 • ฉีดเข็มแรก 1,291,556 โดส (63.3%)
 • ฉีดเข็มที่สอง 643,375 โดส (31.5%)

วัคซีนแอสตราซิเนกา ฉีดแล้ว 105,432 โดส (5.2%) แบ่งเป็น

 • ฉีดเข็มแรก 103,574 โดส (5.1%)
 • ฉีดเข็มที่สอง 1,858 โดส (0.1%)

การจัดสรรวัคซีน ได้จัดสรรแล้วทั่วประเทศ จำนวนรวม 2,454,496 โดส แบ่งเป็น

 • วัคซีนซิโนแวก 2,341,066 โดส
 • วัคซีนแอสตราซิเนกา 113,430 โดส

กลุ่มผู้ได้รับวัคซีน เรียงตามลำดับ

 • บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข/อสม. 974,019 โดส (47.8%)
 • ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 639,687 คน (29.3%)
 • เจ้าหน้าที่อื่นๆที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 257,927 คน (13.5%)
 • บุคคลที่มีโรคประจำตัว 120,546 คน (6.0%)
 • ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 48,184 คน (3.4%)

162095492468

จังหวัดที่มีผู้ฉีดวัคซีนโควิด-19 จำนวนมากที่สุด 10 จังหวัดแรก

 1. กรุงเทพมหานคร
 2. สมุทรสาคร
 3. ภูเก็ต
 4. นนทบุรี
 5. ตาก
 6. ชลบุรี
 7. สุราษฎร์ธานี
 8. สมุทรปราการ
 9. ปทุมธานี
 10. บุรีรัมย์

จังหวัดที่มีผู้ฉีด วัคซีนโควิด-19 ต่อประชากร สัดส่วนสูงที่สุด 10 จังหวัดแรก

 1. สมุทรสาคร
 2. ภูเก็ต
 3. ระนอง
 4. ตาก
 5. กรุงเทพมหานคร
 6. นนทบุรี
 7. สุราษฎร์ธานี
 8. สมุทรสงคราม
 9. พังงา
 10. ชลบุรี

162095493020

ความปลอดภัยของวัคซีนโควิด-19

1. 89.19% ของผู้ฉีด ไม่มีรายงานผลข้างเคียงหลังได้รับวัคซีน

2. 10.81% ของผู้ฉีด มีผลข้างเคียงหลังได้รับวัคซีน ได้แก่

 • ปวดกล้ามเนื้อ (6.65% ของผู้ที่ฉีด)
 • ปวดศีรษะ (4.37%)
 • เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง (3.23%)
 • ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด (3.18%)
 • ไข้ (2.08%)
 • คลื่นไส้ (1.56%)
 • ท้องเสีย (1.23%)
 • ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง (0.91%)
 • ผื่น (0.7%)
 • อาเจียน (0.4%)
 • อาการอื่นๆ (1.34%)

3. มีอาการแพ้รุนแรง 6.5 คนต่อหนึ่งล้านโดส และการชาชนิด Polyneuropathy 0.5 คนต่อหนึ่งล้านโดส

4. ไม่มีผู้เสียชีวิตที่มีสาเหตุจากวัคซีน