'หมอพร้อม' เปิดตัวเลข! จองวัคซีน ยังไกลเป้าหมาย วันนี้ แค่ 1.9 ล้านคน

'หมอพร้อม' เปิดตัวเลข! จองวัคซีน ยังไกลเป้าหมาย วันนี้ แค่ 1.9 ล้านคน

"หมอพร้อม" เปิดตัวเลขยอดจองวัคซีน ยังไกลเป้าหมาย วันนี้ แค่ 1.9 ล้านคน ยังเหลืออีก 14 ล้านโดส

จากกรณี กระทรวงสาธารณสุข เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 คิวแรก จำนวน 16 ล้านคน ผ่าน หมอพร้อม พบว่า วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า จำนวน 16 ล้านโดส เพื่อคนกลุ่มแรก 16 ล้านคน แบ่งเป็น ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 11.7 ล้านคน และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง 4.3 ล้านคน มีจำนวนการจองคิวฉีดวัคซีนสะสมรวม 1,924,538 คน โดยแบ่งเป็นจำนวนการจองคิวฉีดวัคซีนในกรุงเทพมหานคร 560,931 คน และจำนวนการจองคิวฉีดวัคซีนต่างจังหวัด 1,363,607 คน

ทั้งนี้ ในกลุ่มเป้าหมายจำนวน 16 ล้านคน มีจำนวนมากถึง 14,075,462 คน ที่ยังไม่ได้จองคิวฉีดวัคซีน หรือเท่ากับเหลือวัคซีนจำนวน 14,075,462 โดส

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า