สรุปเงื่อนไขหาก ‘ติดโควิด’ - ‘ตรวจโควิด’ รัฐจ่ายให้เท่าไร?

สรุปเงื่อนไขหาก ‘ติดโควิด’ - ‘ตรวจโควิด’ รัฐจ่ายให้เท่าไร?
11 พฤษภาคม 2564 | โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
6,464

สรุปรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่รัฐบาลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ประชาชน กรณี "ติดโควิด" หรือเข้า "ตรวจโควิด" รวมถึงมีค่าชดเชยกรณีฉีดวัคซีนอย่างไรบ้าง? เช็คเลย!

วันนี้ (11 .ค. 64) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม ครม.  ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลค่ารักษาพยาบาล ออกค่าใช้จ่ายให้ประชาชนทุกคนตามสิทธิ์ ตั้งแต่การพบว่า "ติดโควิด" หรือการ "ตรวจโควิด" เพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยง รวมถึงชดเชยกรณีได้รับผลข้างเคียงจากการฉีด "วัคซีนโควิด" ด้วย

ในกรณีโรงพยาบาลเอกชน รัฐจะอุดหนุนค่าใช้จ่ายไปที่ รพ.เอกชน เพิ่มร้อยละ 25 ทุกรายการ หากมีประกันส่วนบุคคล ให้โรงพยาบาลเรียกเก็บประกันส่วนบุคคลก่อน ที่เหลือให้เรียกเก็บกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยห้ามโรงพยาบาลเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากประชาชน หากฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมาย 

กรณีที่เกิดความเสียหายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น บาดเจ็บ เจ็บป่วยต่อเนื่อง เสียอวัยวะ พิการ ทุพพลภาพถาวร หรือเสียชีวิต สามารถยื่นขอรับเงินเยียวยาได้จาก สปสช. ได้ และยังมีค่าประกันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเสียสละเสี่ยงภัยปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ โดยมีการทำกรมธรรม์ประกันภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ จำนวน 270,000 ราย วงเงินความคุ้มครองมากกว่า 270,000 ล้านบาท ในกรณีเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต 

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ สรุปเงื่อนไขการดูแลค่าใช้จ่ายกรณีโควิด-19 แก่คนไทย ดังนี้

 •  รัฐบาลจ่ายค่า "ตรวจโควิด" ในกรณีใดบ้าง? 

รัฐบาลออกค่าใช้จ่ายใช้ประชาชนทุกคนตามสิทธิการรักษาพยาบาลของแต่ละคน ครอบคลุมได้แก่ 

 • การตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
 • การรับวัคซีน 
 • การชดเชยกรณีได้รับผลข้างเคียงการฉีดวัคซีน และการรักษา 

โรงพยาบาลเอกชน 

รัฐอุดหนุนค่าใช้จ่ายไปที่โรงพยาบาลเอกชน เพิ่มร้อยละ 25 ทุกรายการ โดยมีวิธีการคือหากมีประกันส่วนบุคคลให้โรงพยาบาลเรียกเก็บจากประกันส่วนบุคคลก่อน ส่วนไหนที่ประกันจ่ายขาด สปสช. จะจ่ายตามอัตราที่กำหนด 

โดยทั้งโรงพยาบาลรัฐ และเอกชนห้ามเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากประชาชน ถ้าฝ่าฝืนอัตราจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

162072629712

 • รัฐบาลดูแลค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล หลังฉีด "วัคซีนโควิด" ยังไงบ้าง?

ค่าเสียหายจากการฉีดวัคซีน (ได้รับเงินจากสปสช. ใน 5 วันทำการ นับจากวันที่อนุกรรมการรับเรื่อง) แบ่งเป็นกรณีดังนี้ 

 • บาดเจ็บ / เจ็บป่วยต่อเนื่อง ได้รับเงินไม่เกิน 1 แสนบาท 
 • เสียอวัยวะ /พิการ  ได้รับเงินไม่เกิน 2.4 แสนบาท 
 • ตาย / ทุพพลภาพถาวร  ได้รับเงินไม่เกิน 4 แสนบาท 

ค่าประกันบุคลากรทางการแพทย์ของภาครัฐและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ COVID-19

 • กรมธรรม์คุ้มครองการเสียชีวิต ระยะเวลาคุ้มครอง 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่แจ้งรายชื่อ จำนวนเงินความคุ้มครอง 1,000,000 บาท
 • กรมธรรม์คุ้มครองภาวะโคม่าอันเนื่องมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะเวลาคุ้มครอง 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่แจ้งรายชื่อ จำนวนเงินความคุ้มครอง 1,000,000 บาท
 • กรมธรรม์คุ้มครองผลประโยชน์กรณีตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะเวลาคุ้มครอง 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่แจ้งรายชื่อ จำนวนเงินความคุ้มครอง 10,000 บาท และกรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ จำนวน 10,000 บาท

162072630891

 •  สรุปขั้นตอนการดูแลกลุ่มเสี่ยง และผู้ติดโควิด-19 

กรณีตรวจโควิด-19 

คนไทยทุกคนทุกสิทธิตรวจคัดกรองฟรี ในเงื่อนไข

 • กลุ่มเสี่ยงตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด
 • คัดกรองก่อนผ่าตัด 
 • ตรวจเชิงรุกตามดุลพินิจของแพทย์ 

กรณีผลเป็นลบ

ให้กักตัวที่บ้าน หรือสถานที่โรงพยาบาลจัดให้ 14 วัน เมื่อครบแล้วตรวจโควิด-19 ซ้ำฟรี 

กรณีผลเป็นบวก 

ได้รับการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลรัฐ /เอกชน / Hospitel /รพ. สนาม

 • รพ.รัฐ จ่ายตามระบบวินิจฉัยโรคร่วม + ค่าป้องกันการติดเชื้อ + ค่ายา + ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 • รพ. เอกชน จ่ายทุกรายการแบ่งเป็น 16 หมวด เช่น ค่าห้อง ค่าอาหาร  ค่าอุปกรณ์การแพทย์ ค่าแพทย์  ค่ายา สารอาหารทางเลือด ยากลับบ้าน ค่าตรวจวินิจฉัย และรักษาทางรังสีวิทยา 

162072632474

ที่มา : ทำเนียบรัฐบาล 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง