ก่อนฉีด 'วัคซีนโควิด' เช็คให้พร้อม วิธีเตรียมตัว ต้องรู้อะไรบ้าง?

ก่อนฉีด 'วัคซีนโควิด' เช็คให้พร้อม วิธีเตรียมตัว ต้องรู้อะไรบ้าง?

เปิดวิธีเตรียมตัว ก่อนฉีด "วัคซีนโควิด" ต้องรู้อะไรบ้าง? ทั้งในช่วงก่อนฉีด วันที่ฉีด และหลังฉีดวัคซีนโควิด

สถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่กระจายขยายวงกว้างในขณะนี้ จากการแพร่ระบาดระลอกแรกสู่ระลอกที่ 3 คลัสเตอร์สถานบันเทิงย่านทองหล่อ ทำให้มีผู้ติดเชื้อขยายไปในหลายพื้นที่และทั่วประเทศไทย จนกระทั่งถึงวันนี้ยังคงพบคลัสเตอร์อื่นๆ อย่างต่อเนื่อง นอกจากมาตรการป้องกันโควิดและเข้มงวดจากรัฐบาลที่ออกมาแล้ว "วัคซีนโควิด" นับเป็นความหวังสำคัญที่จะทำให้ความรุนแรงของวิกฤติโรคระบาดครั้งนี้ลดลง 

โดยที่ผ่านมาการฉีดวัคซีนมุ่งเน้นไปกลุ่มที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ แต่เมื่อวันที่ 1 พ.ค.2564 กระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดให้ประชาชนได้เข้ามา ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด ผ่านไลน์ออฟฟิเซียลและแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม รวมถึงช่องทางอื่นๆ ได้แก่ โรงพยาบาลที่มีประวัติการรักษา และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่

ซึ่งมีการกำหนดช่วงเวลาของการลงทะเบียนฉีดวัคซีนไว้ คือ รอบแรก 1.ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 2.ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน ซึ่งนับว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง และจะเริ่มเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่ 7 มิ.ย.2564 เป็นต้นไป ขณะที่ประชาชนทั่วไปสามารถเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2564 และจะได้เริ่มเข้ารับวัคซีนตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป 

ขณะเดียวกันหลายคนก็ยังคงกังวลการเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ถึงการเตรียมตัว การปฏิบัติทั้งก่อนและหลังการฉีดวัคซีนโควิด-19 ล่าสุดโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ออกมาเปิดเผยถึงการเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างน่าสนใจดังนี้

162064612488

  • ข้อปฏิบัติการเตรียมตัว "ก่อนฉีดวัคซีนโควิด"

1.นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

2.รับประทานอาหารและดื่มน้ำให้เพียงพอ

3.ในวันนัด หากมีไข้สูง ควรเลื่อนนัดไปก่อน

4.ผู้ที่มีโรคประจำตัวให้รับประทานยาตามปกติ ไม่ต้องหยุด (ยกเว้นแพทย์สั่ง)

5.ไม่ควรกินยาลดไข้ ยาแก้ปวด ก่อฉีดวัคซีน เพราะยาอาจบดบังการตอบสนองต่อวัคซีน

6.ไปถึงสถานที่ก่อนเวลา เตรียมเอกสารเพื่อยืนยันตน

  • ข้อปฏิบัติการเตรียมตัว "วันฉีดวัคซีนโควิด"

ในวันที่นัดฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ลงทะเบียน วัดไข้ ความดันโลหิต และชีพจร รวมถึงต้องผ่านการซักประวัติ คัดกรองและประเมินความเสี่ยงก่อน ซึ่งต้องลงนามในหนังสือยินยอมด้วย โดยการรับการฉีดวัคซีนนั้น ควรฉีดเข้ากล้ามเนื้อแขนที่ไม่ถนัด 

หลังจากนั้นให้รอสังเกตอาการประมาณ 30 นาที และรับบัตรนัดและเอกสารปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน พร้อมสแกนไลน์หมอพร้อม 

  • ข้อปฏิบัติการเตรียมตัว "หลังฉีดวัคซีนโควิด"

ทั้งนี้หลังจากฉีดวัคซีนโควิดมาแล้ว อาจมีไข้ ปวด บวม แดง ร้อนบริเวณฉีด รววมถึงอาจมีอาการอ่อนเพลีย ปวดศีรษะและกล้ามเนื้อ ประมาณ 1-2 วัน ซึ่งหากมีไข้หรือปวดศีรษะ ก็สามารถกินยาลดไข้และแก้ปวดได้

แต่หากมีอาการอื่นๆ เช่น มีไข้สูงมาก มีผื่นลมพิษ หน้ามืด เป็นลม แขนขาอ่อนแรง หรือเจ็บหน้าอก ควรรีบไปพบแพทย์ หรือโทร 1669 ทันที