'สกพอ.' คาดผังอำเภออีอีซี 30 แห่ง เสร็จปี67 ยันไม่กระทบการใช้ที่ดิน

'สกพอ.' คาดผังอำเภออีอีซี 30 แห่ง เสร็จปี67 ยันไม่กระทบการใช้ที่ดิน
6 พฤษภาคม 2564
270

สกพอ. เผย ผังเมืองรวมอำเภอ 30 แห่ง คืบหน้า คาดแล้วเสร็จทั้งหมดในปี 2567 ยืนยันไม่กระทบการลงทุน เหตุผังการใช้ประโยชน์ที่ดินอีอีซี รองรับได้ถึงปี 2580

นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการ ปฏิบัติการแทนเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เปิดเผยว่า หลังจากแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนของกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทำผังเมืองขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน อีอีซี

โดยในระหว่างที่ยังจัดทำผังเมืองไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินอีอีซี เป็นผังเมืองรวมตามกฎหมาย ซึ่งที่ผ่านมามีความคืบหน้า ดังนี้ 1. การเผยแพร่สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สกพอ. ร่วมกับกรมโยธาฯ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินอีอีซีอย่างต่อเนื่องให้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรภาคประชาชน ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด 30 อำเภอ รวม 10 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมจำนวน 3,100 คน รวมถึงเผยแพร่รายละเอียดแผนผัง การใช้ประโยชน์ในที่ดินอีอีซี ผ่านสื่อต่าง ๆ

162019958421

2. การจัดทำผังเมืองรวมระดับอำเภอ กรมโยธาฯ อยู่ระหว่างจัดทำผังเมืองรวมระดับอำเภอ 30 อำเภอ ให้สอดคล้องกับแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน อีอีซี ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์และจัดทำร่างผังเมืองรวม 19 ผัง ขั้นตอนที่ 2 การประชุมเพื่อพิจารณาร่างผังเมืองรวม 4 ผัง และขั้นตอนที่ 3 การประชุมรับฟังความเห็น 4 ผัง (บางปะกง บ้านโพธิ์ สัตหีบ และวังจันทร์) คาดว่า จะดำเนินการครบ 8 ขั้นตอน ตามกฎหมายการผังเมืองปี 2562 ครอบคลุมทั้ง 30 อำเภอ ภายในปี 2567

162019961928

อย่างไรก็ตาม แม้ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำผังเมืองรวมระดับอำเภอ ซึ่งจะไม่ได้ เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนของนักลงทุน และการพัฒนาเมืองแต่อย่างใด เพราะแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินอีอีซี ซึ่งเป็นแผนผังที่ได้วางแผนรองรับการพัฒนาไว้ถึงปี 2580 และเป็นแผนผังที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนแล้ว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: