ปภ.รายงานเกิดวาตภัยรอบ 24 ชม.ที่ผ่านมา พื้นที่ 9 จังหวัด บ้านเรือนเสียหาย 327 หลัง

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยรอบ 24 ชม.ที่ผ่านมา พื้นที่ 9 จังหวัด บ้านเรือนเสียหาย 327 หลัง
5 พฤษภาคม 2564
76

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในรอบ 24 ชม.ที่ผ่านมา พื้นที่ 9 จังหวัด บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 327 หลัง คลี่คลายแล้วทุกพื้นที่ - เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 64 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานในรอบ 24 ชม. ที่ผ่านมาเกิดวาตภัยในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สระบุรี และอ่างทอง รวม 19 อำเภอ 38 ตำบล 93 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 327 หลัง ส่วนตั้งแต่วันที่ 1 – 5 พ.ค. 64 เวลา 06.00 น. มีพื้นที่ประสบวาตภัย 23 จังหวัด 62 อำเภอ 109 ตำบล 223 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 982 หลัง ผู้เสียชีวิต 2 ราย ผู้บาดเจ็บ 1 ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานสถานการณ์ความกดอากาศสูงที่ปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางมีกำลังอ่อน ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง โดยในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เกิดวาตภัยในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สระบุรี และอ่างทอง รวม 19 อำเภอ 38 ตำบล 93 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 327 หลัง
ส่วนตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 64 – ปัจจุบัน (วันที่ 5 พ.ค. 64 เวลา 06.00 น.) มีพื้นที่ประสบวาตภัย 23 จังหวัด 62 อำเภอ 109 ตำบล 223 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 982 หลัง มีผู้เสียชีวิต 2 ราย (สุราษฎร์ธานี 1 ราย ลพบุรี 1 ราย) ผู้บาดเจ็บ 1 ราย (สุราษฎร์ธานี) แยกเป็น
ภาคเหนือ 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และกำแพงเพชร รวม 17 อำเภอ 25 ตำบล 49 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับเสียหาย 290 หลัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี สุรินทร์ และศรีสะเกษ รวม 25 อำเภอ 47 ตำบล 105 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับเสียหาย 370 หลัง
ภาคตะวันออก 2 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี รวม 8 อำเภอ 15 ตำบล 38 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับเสียหาย 264 หลัง
ภาคกลาง 6 จังหวัด ได้แก่ อ่างทอง สุพรรณบุรี ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา และราชบุรี รวม 11 อำเภอ 21 ตำบล 30 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 58 หลัง ภาคใต้ 1 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี 1 อำเภอ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม ท้ายนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง