สุขภาพ

ฤกษ์ปลูกต้นไม้เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564

ฤกษ์ปลูกต้นไม้ และฤกษ์อื่นๆ ช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564 ตามแนวทางโหราศาสตร์และการคำนวณของดวงดาว

เรื่องของฤกษ์อันเหมาะในวิถีกระทำการต่างๆ นี้ น่าสนใจเป็นอย่างมาก ดิฉันได้ทดลองแล้วพบว่าได้ผลจริงในหลายๆเรื่อง จึงตั้งใจจะแบ่งปันให้คนสนใจนำไปใช้งานกันทุก 2 เดือน
สำหรับคนทำแปลงเกษตร “ภูมิปาโลฤกษ์” จะเหมาะกับการปลูก พืชผล พริก กะเพรา ถั่วนานาชนิด ฯลฯ ให้ออกผลดกมหาศาล จนกิ่งโย้ 
แล้วเวลาปลูกต้นไม้ จะต้องทำใจดีๆ อธิษฐานจิตดีๆ ให้จิตเคลื่อนไปด้วยรัก เมตตา อภัยทาน ละโลภ โกรธ หลง ในเวลานั้น ถือเป็นต้นทางในการฝึกจิตด้วยก็ได้ อยู่นิ่งๆกับความรู้สึกตัวสดๆ กับอุเบกขาธรรม ของการ “ไม่เป็นไร”
คุณพ่อดิฉันเคยเล่าถึงคาถาปลูกต้นไม้ ไว้ในหนังสือ เกิดเป็นคนใต้ ของท่านว่า
"แม่เคยบอกผมว่า เวลาน่ำข้าวหรือปลูกต้นไม้ ให้ท่องคาถาด้วย ข้าวหรือต้นไม้จะได้เติบโตงอกงาม คาถาว่าดังนี้ "พุทธัง(ธัมมัง สังฆัง) ผลาผล นกเกาะได้บุญ คนกินเป็นทาน"
คาถาที่ว่านี้ ดูจากเนื้อความหรือสาระแล้ว ผมคิดว่า เป็นความงามในวิถีชีวิตของชาวพุทธ และเชื่อว่าบัดนี้คงไม่มีผู้ใดว่าคาถาปลูกพืชหรือผลาผลเช่นนี้ เพราะผมเองก็ยังลืม กว่าจะนึกได้ ก็ต้องทบทวนสอบหากันอยู่นาน"
ดังนั้นปลูกต้นไม้ในช่วงภูมิปาโลฤกษ์แล้ว ท่องคาถานี้กำกับด้วย ก็จะได้ผลดีอย่างยิ่ง
สำหรับคนทำการค้าขาย สมควรอย่างยิ่งที่จะเปิดตัวสินค้าในช่วง “มหัทธโนฤกษ์” หรือฤกษ์เศรษฐี เพราะจะทำให้สินค้าขายได้ ขายดี
สำหรับคนต้องการกู้หนี้ ยืมสิน ทวงเงินจากลูกหนี้ ขอบริจาค ควรจะใช้ “ทลิทโทฤกษ์” ฤกษ์ขอทาน หรือฤกษ์ชูชก จะหาเงินได้เป็นกอบเป็นกำ นับเงินเพลิดเพลิน
ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564 นี้ ดิฉันจึงขอแจ้งเรื่องฤกษ์มาให้เพื่อนๆได้ใช้งานตามวิชาชีพ ตามถนัดของแต่ละคนเลยนะคะ โดยอ้างอิงตามไดอารี่โหร พ.ศ. 2564 ของครูทองเจือ อ่างแก้ว ในช่วง 2 เดือนนี้ ดังนี้
ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564– 30 มิถุนายน 2464
ฤกษ์ปลูกต้นไม้ ทำเกษตร ได้ผลงอกงาม (ภูมิปาโลฤกษ์)
1.วันจันทร์ 3 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 13.06 น. ถึงวันอังคาร 4 พฤษภาคม เวลา 12.18 น.
2.วันพฤหัสบดี 13 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 01.30 น. ถึงวันศุกร์ 14 พฤษภาคม เวลา 03.30 น.
3.วันเสาร์ 22 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 08.42 น. ถึงวันอาทิตย์ 23 พฤษภาคม เวลา 07.30 น.
4.วันอาทิตย์ 30 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 21.06 น. ถึงวันจันทร์ 31 พฤษภาคม เวลา 20.42 น.
5.วันพุธ 9 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 07.54 น. ถึงวันพฤหัสบดี 10 มิถุนายน เวลา 10.18 น.
6.วันศุกร์ 18 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 17.06 น. ถึงวันเสาร์ 19 มิถุนายน เวลา 16.18 น.
7. วันอาทิตย์ 27  มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 04.42 น. ถึงวันจันทร์ 28 มิถุนายน เวลา 04.18 น.
ฤกษ์เก็บผลผลิตขาย เริ่มเปิดร้านค้า เริ่มเปิดขายของออนไลน์ ติดต่อการขายให้ขายสินค้าได้คล่องได้ดี ใช้ฤกษ์เศรษฐี มหัทธโนฤกษ์
1.วันเสาร์ 1 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 15.06 น. ถึงวันอาทิตย์ 2 พฤษภาคม เวลา 13.54 น.
2.วันจันทร์ 10 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 18.42 น. ถึงวันอังคาร 11 พฤษภาคม เวลา 21.06 น.
3.วันพฤหัสบดี 20 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 10.18 น. ถึงวันศุกร์ 21 พฤษภาคม เวลา 09.30 น.
4.วันศุกร์ 28 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 23.30 น. ถึงวันเสาร์ 29 พฤษภาคม เวลา 22.18 น.
5.วันจันทร์ 7 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 03.30 น. ถึงวันอังคาร 8 มิถุนายน เวลา 05.54 น.
6.วันพุธ 16 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 17.54 น. ถึงวันพฤหัสบดี 17 มิถุนายน เวลา 17.54 น.
7.วันศุกร์ 25 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 06.42 น. ถึงวันเสาร์ 26 มิถุนายน เวลา 05.30 น.
ฤกษ์ขอความช่วยเหลือ ขอเงิน ขอบริจาค ทวงหนี้ ขอสิทธิที่ตัวเองพึงมีพึงได้ ใช้ฤกษ์ชูชก ทลิทโทฤกษ์
1.วันอาทิตย์ 9 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 17.06 น. ถึงวันจันทร์ 10 พฤษภาคม เวลา 18.42 น.
2.วันพุธ 19 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 10.18 น. ถึงวันพฤหัสบดี 20 พฤษภาคม เวลา 10.18 น.
3.วันศุกร์ 28 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึงวันศุกร์ 28 พฤษภาคม เวลา 23.30 น.
4.วันอาทิตย์ 6 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 01.30 น. ถึงวันจันทร์ 7 มิถุนายน เวลา 03.30 น.
5.วันอังคาร 15 มิถุนายน เวลา 17.30 น. ถึงวันพุธ 16 มิถุนายน เวลา 17.54 น.
6.วันพฤหัสบดี 24 มิถุนายน เวลา 08.18 น. ถึงวันศุกร์ 25 มิถุนายน เวลา 06.42 น.
"""""""""""""""""""""
จากเฟซบุ๊ค นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว