TOPขายหุ้น"ไทยออยล์มารีน" มูลค่า 858.60ล้าน ให้บริษัทย่อย PRM

TOPขายหุ้น
2 พฤษภาคม 2564
1,446

TOP ปรับโครงสร้ากลุ่มธุรกิจเรือขนส่ง ขายหุ้นไทยออยล์มารีน มูลค่า 858.60ล้าน แก่บริษัทย่อย PRM ซึ่งได้ดำเนินการโอนหุ้นเรียบร้อยแล้ว


นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)หรือ TOP แจ้งว่า ให้ดำเนินการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งของบริษัท โดยขั้นตอนการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งของบริษัท ประกอบขั้นตอนที่ 1 การเข้าซ์้อหุ้นสามัญทั้งหมดในThaioil Marine International Pte Ltd. (TOMI) จากบริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด (TM) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท TOMI

ขั้นตอนที่2 การจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัท TM ให้กับ บริษัท ภูริช มารีน จำกัด (ผู้ซื้อ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)หรือ  PRMคิดเป็นสัดส่วน100%ของจำหน่ายหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TM นั้น


สำหรับการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งของบริษัทตามที่ได้แจ้งไว้ แล้ว โดยเมื่อวันที่ 25 มี.ค.2564 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท TOMI จากบริษัท TM ในราคาซื้อขายหุ้นรวมทั้งสิ้น277.18 ล้านบาท และมื่อวันที่ 30 เม.ย.2564 บริษัทได้จำหน่ายและโอนหุ้นสามัญที่บริษัทถือทั้งหมดในบริษัท TM ให้แก่ผู้ซื้อในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้น858.60 ล้านบาท จึงทำให้บริษัท TM สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท


อย่างไรก็ตามภายหลังจากการปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งนี้บริษัทเชือ่ว่าบริษัทจสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาในส่วนของธุรกิจหลักอื่นได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทในระยะยาว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง