“ขยะ”ระเบิดเวลาต้องจัดการ

“ขยะ”ระเบิดเวลาต้องจัดการ
1 พฤษภาคม 2564
113

เสียทั้งจากชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีเงื่อนไขเป็นของเสียอันตราย หากไม่จัดการให้ดี หรือรู้เท่าทันถึงสถานการณ์ที่เป็นอยู่ สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเหมือนระเบิดเวลา ที่จะปะทุสร้างความเสียหายในพื้นที่ ได้ในอนาคต 

การประชุมนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นต่อข้อมูลสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต เพื่อประเมินศักยภาพการรองรับด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (จังหวัดระยอง) โครงกาารจัดทำแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ระยะที่2) พ.ศ. 2565-2569 เมื่อเร็วๆนี้

มีการนำเสนอถึงข้อมูลสถานการณ์ด้านสังคม สิ่งแวดล้อมในพื้นที่จ.ระยอง พบว่า แนวโน้มประชากรที่เพิ่มขึ้น กำลังสวนทางกับความสามารถการรองรับภาระต่างๆ ที่มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากทรัพยากรมีจำกัด แต่ผลจากความเจริญกำลังเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีขีดจำกัด ยกตัวอย่างเช่น การกำจัดของเสียในพื้นที่ พบว่า มีปริมาณที่สูงมากขณะที่ความสามารถการจัดเก็บมีไม่เพียงพอ และยิ่งเป็นของเสียทั้งจากชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีเงื่อนไขเป็นของเสียอันตราย หากไม่จัดการให้ดี หรือรู้เท่าทันถึงสถานการณ์ที่เป็นอยู่ สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเหมือนระเบิดเวลา ที่จะปะทุสร้างความเสียหายในพื้นที่ ได้ในอนาคต 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง