เช็กชื่อสถานที่ 14 แห่งในกทม.ฉีดวัคซีน

เช็กชื่อสถานที่ 14 แห่งในกทม.ฉีดวัคซีน

หอการค้าไทย –กทม.จับมือเปิด 14 สถานที่ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล พร้อม 100 % รองรับการฉีดวัคซีน คนกรุงเตรียมลงทะเบียน”หมอพร้อม” 1พ.ค.นี้  

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ส่งผลให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันไม่ต่ำกว่าพันคน ทำให้รัฐบาลต้องออกมาตรการเข้มในการควบคุมการแพร่ระบาดในลักษณะแบบกึ่งล็อคดาวน์ ทั้งการปิดสถานที่ ขอความร่วมมือเดินทางข้ามจังหวัด ประกาศเคอร์ฟิวในบางจังหวัด เป็นต้น นอกจากนี้จะเร่งให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยมีเป้าหมายฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้ 70 % ของประชาชนทั้งประเทศ หรือ 50 ล้านคน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้เกิด ภูมิคุ้มกันหมู่” (herd immunity) ซึ่งกรุงเทพมหานคร ถือเป็นจังหวัดที่มีประชากรจำนวนมากและเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจของประเทศ จำเป็นต้องเร่งฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด แต่ก็มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่และบุคคลกรทางการแพทย์

ทางหอการค้าไทยโดยนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานหอการค้าไทย จึงได้ร่วมประชุมกับทางพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกทม.เพื่อหารือและวางแผนรองรับการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในกทม. ซึ่งภายในสิ้นปีนี้คาดว่า กทม.จะได้รับโควตาวัคซีนประมาณ 10 ล้านโดส แต่ปัจจุบันความสามารถในการฉีดวัคซีนของกทม.อยู่ที่ประมาณวันละ 5 พัน ถึง 1 หมื่นคนต่อวันเท่านั้น  ซึ่งหากมีวัคซีนเข้ามาปริมาณ 1.5-2 ล้านโดสต่อเดือน หลังจากช่วงเดือนมิ.ย. เพื่อที่จะให้ฉีดได้ครบจำนวนจะต้องมีแผนการฉีดวัคซีนให้ได้ 3-5 หมื่นคนต่อวัน

ดังนั้นเพื่อเพิ่มปริมาณการฉีดต่อวันให้ได้ครบ ทางหอการค้าไทยจึงได้ร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกทม.โดยการเสนอสถานที่ของเอกชนเพื่อเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนนอกเหนือจากการฉีดในโรงพยาบาล โดยทางเอกชนได้เสนอสถานที่ไป 66 แห่ง แต่กทม.เห็นชอบได้ 14 แห่งกระจายทั่วกทม.เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวต้องผ่านเกณท์มาตรฐานทั้งด้านความสะดวกและด้านสาธารณสุข

สำหรับสถานที่ 14 แห่งที่จัดเป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 6 โซนกระจายไปทั่วกทม. ประกอบด้วยกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 2 แห่ง ได้แก่  บริษัทปูนซีเมนต์ไทย หรือ SCG บางซื่อ  ฉีดได้ 2,000 คน/วัน และศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว 2,000 คน/วัน กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ 4 แห่ง ได้แก่ สามย่านมิตรทาวน์ เขตปทุมวัน 1,500 คน/วัน ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค เขตสวนหลวง 1,000 คน/วัน True Digital Park เขตพระโขนง 1,000 คน/วัน และเอเชียทีค เขตบางคอแหลม 2,000 คน/วัน กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก 3 แห่ง ได้แก่ เดอะมอลล์ บางกะปิ 2,000 คน/วัน โรบินสัน ลาดกระบัง 1,000 คน/วัน และโลตัส มีนบุรี 1,000 คน/วัน กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ 2 แห่ง ได้แก่ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย 1,000 คน/วัน และไอคอนสยาม เขตคลองสาน 1,000 คน/วัน กลุ่มเขตกรุงธนใต้ 3 แห่ง ได้แก่ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. พระราม 2 เขตบางขุนเทียน 1,500 คน/วัน เดอะมอลล์ บางแค 2,000 คน/วัน และบิ๊กซี บางบอน 1,500 คน/วัน รวมให้บริการได้ทั้งสิ้น 20,500 คนต่อวัน

161977116780

สำหรับการให้บริการวัคซีนนอกโรงพยาบาลทั้ง 14 แห่ง จะให้บริการแก่ประชาชนที่ผ่านการจองรับวัคซีนมาก่อน โดยกระบวนการให้บริการวัคซีนที่หน่วยมี 5 ขั้นตอน คือ 1. การลงทะเบียน/ชั่งน้ำหนัก/วัดความดัน 2. คัดกรอง/ซักประวัติ 3. ฉีดวัคซีน 4. สังเกตอาการ และ 5. รับใบนัด/คำแนะนำ โดยใช้เวลาเฉลี่ยต่อรายประมาณ 45 นาที กรุงเทพมหานครมีทั้งหน่วยบริการในโรงพยาบาล และนอกโรงพยาบาล ซึ่งจะเริ่มในเดือนมิ.ย. – ธ.ค. 2564 โดยจะมีการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ที่จะรับวัคซีนทาง LINE Official Account V.2 “หมอพร้อม” ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป ซึ่งหลังจากที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์แล้วประชาชนสามารถจองรับวัคซีนได้ที่หน่วยบริการวัคซีนที่มีในกรุงเทพมหานคร หรือหากไม่สะดวกลงทะเบียนทางไลน์สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

“สนั่น อังอุบลกุล “ประธานหอการค้า ระบุว่า  สถานที่รองรับการฉีดวัคซีนของประชาชนในกทม.ทั้ง 14 แห่งนี้ เป็นสถานที่ที่ประชาชนสามารถเดินทางเข้ารับการบริการได้สะดวก ในกรณีฉุกเฉินสามารถนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงได้ภายใน 10 นาที  มีการถ่ายเทอากาศที่ดีและมีพื้นที่เหมาะสมสำหรับการจัดบริการฉีดวัคซีนตามแนวทางและหลักการป้องกันการติดเชื้อ  มีระบบ Internet รองรับการทำงานของเจ้าหน้าที่ มีห้องน้ำสำหรับให้บริการประชาชน  และจุดพักสังเกตอาการ 30 นาที  แต่ละแห่งยังจัดที่นั่งรองรับประชาชนได้ไม่น้อยกว่า 100 คน  ซึ่งสถานที่แต่ละแห่งจะรองรับประชาชนได้ประมาณ 1,000-2,000 คนต่อวัน รวมแล้วสามารถให้บริการได้วันละ 20,500 คน

161977120030

นอกจากนี้ แต่ละบริษัทที่เป็นเจ้าของสถานที่ยังสนับสนุนและจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะการบริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ ปรินเตอร์ ตู้แช่วัคซีน เครื่องสแกนบัตร เตียงสนาม และพนักงานอาสาสมัครของแต่ละสถานที่ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารับการบริการ ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการอยู่ในพื้นที่ฉีดวัคซีนให้เหลือน้อยที่สุด หน่วยบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลทั้ง 14 แห่ง จะเริ่มเตรียมสถานที่ตั้งแต่เดือน พ.ค. เพื่อพร้อมให้บริการประชาชนในเดือน

“สถานที่ให้บริการวัคซีนนอกโรงพยาบาลทั้ง 14 แห่งนี้นี้จะเป็นโมเดลต้นแบบ ก่อนจะขยายไปสู่ต่างจังหวัดเพื่อรองรับการฉีดวัคซีของรัฐบาลเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้”

ความร่วมมือระหว่างหอการค้าไทยและกทม.ในการเตรียมสถานที่เพื่อฉีดวัคซีน ก็เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการฉีดวัคซีนในแต่ละวันให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ได้เป้าหมาย 10 ล้านโดสหรือ  5 ล้านคนของกทม.ในสิ้นปีนี้

161977122686