เปิดปฏิทิน 'วันหยุด' พฤษภาคม 2564 มีวันไหนบ้าง?

เปิดปฏิทิน 'วันหยุด' พฤษภาคม 2564 มีวันไหนบ้าง?

เปิดปฏิทิน "วันหยุด" พฤษภาคม 2564 มีวันไหนบ้าง? และมีวันหยุดยาวหรือไม่?

เข้าสู่เดือนที่ 5 ของปี 2564 แล้ว แม้จะผ่านช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ บางคนได้เดินทางกลับภูมิลำเนา หรือเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดต่างๆ แต่ปีนี้นับเป็นปีที่สองที่ทุกคนยังต้องใช้ชีวิตแบบนิวนอร์มอล สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และล้างมือบ่อยๆ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กลับมารุนแรงอีกครั้ง 

เช่นเดียวกับเดือนพฤษภาคม 2564 แม้จะมีวันหยุดอยู่หลายวัน แต่ก็ยังคงต้องดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวังกันต่อไป โดย "วันหยุด" ในเดือนพฤษภาคมของปีนี้ มีทั้งวันหยุดประจำปี และวันหยุดพิเศษที่ ครม. มีมติเคาะวันหยุดประจำภาคเพิ่มเติมเข้ามาอีกด้วย "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" ได้สรุปวันหยุดประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ไว้ดังนี้

   

  • วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2564

สำหรับวันหยุดเดือนพฤษภาคม 2564 มีทั้งหมด 5 วัน ได้แก่ 

- วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 วันแรงงาน (วันหยุดภาคเอกชน)

- วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันแรงงาน

- วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 วันฉัตรมงคล

- วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 

   > วันพืชมงคล เป็น "วันหยุดราชการ" แต่สำหรับธนาคาร สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ไม่หยุด 

   > วันหยุดเทศกาลบุญบั้งไฟ ของภาคอีสาน (วันหยุดประจำภาค)

- วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 วันวิสาขบูชา 

ทั้งนี้จึงทำให้เดือนพฤษภาคม 2564 มีวันหยุดยาวทั้งหมด 4 วัน คือ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ วันหยุดดังกล่าว มีทั้งวันที่ได้หยุดทั้งส่วนของภาครัฐและเอกชน และบางวันอาจเป็นหยุดของภาคเอกชนอย่างเดียว ซึ่งควรตรวจสอบกับต้นสังกัดให้ชัดเจนถูกต้องอีกครั้ง 

160923817512