'กกต.' รับรองผลเลือกตั้ง 'เทศบาล' ลอตสุดท้าย 23 จังหวัด

'กกต.' รับรองผลเลือกตั้ง 'เทศบาล' ลอตสุดท้าย 23 จังหวัด
27 เมษายน 2564
52,702

"กกต." รับรองผลเลือกตั้ง "เทศบาล" ลอตสุดท้าย 23 จังหวัด

วันที่ 27 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้ประชุมและมีมติรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลบางคนบางแห่งใน 23 จังหวัดที่เหลืออยู่ ประกอบด้วย  จังหวัดสงขลา ระนอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย ชุมพร นครศรีธรรมราช สระบุรี แพร่ จันทบุรี ปทุมธานี นนทบุรี ขอนแก่น อุดรธานี พิษณุโลก ลำปาง เชียงราย กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด กาญจนบุรี และเชียงใหม่ ทำให้ขณะนี้ กกต.พิจารณารับรองนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลครบทั้ง 76 จังหวัดในกรอบเวลา 30 วันนับแต่วันเลือกตั้งเมื่อ 28 มี.ค. ที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนดให้กกต.ประกาศรับรองผลในกรณีที่ผู้ได้รับเลือกตั้งได้รับเลือกตั้งมาโดยสุจริต 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนี้ทางสำนักงาน กกต.จะเร่งยกร่างประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้ประธานกกต.ลงนามและแจ้งไปยังผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัด เพื่อแจ้งต่อเทศบาลนั้นๆ โดยหากเทศบาลใดสมาชิกสภาเทศบาลได้รับการประกาศรับรองครบทั้งหมด ผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะเรียกประชุมเพื่อให้มีการเปิดสภาครั้งแรกตามที่กฎหมายกำหนด     

ขณะที่ผู้ได้รับเลือกตั้งมา แต่มีเรื่องร้องเรียน ว่าได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริต เที่ยงธรรม หลังจากนี้กกต.ก็จะเริ่มพิจารณาว่ากรณีดังกล่าวเป็นเหตุให้ต้องสั่งเลือกตั้งใหม่หรือไม่ และหากจัดการเลือกตั้งใหม่จะทันกับกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ หากเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการได้ทันก็อาจจะต้องมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปก่อนแล้วคอยพิจารณาสอยในภายหลัง เพราะกฎหมายกำหนดให้กกต. ต้องประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันเลือกตั้งซึ่งจะครบกำหนดกรอบระยะเวลาดังกล่าวในวันที่ 27 พ.ค.นี้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง