สธ. พบ 'โรคอ้วน' - 'อายุน้อย' ปัจจัยเสี่ยงการเสียชีวิตในผู้ป่วยโควิด ระลอกเม.ย.

สธ. พบ 'โรคอ้วน' - 'อายุน้อย' ปัจจัยเสี่ยงการเสียชีวิตในผู้ป่วยโควิด ระลอกเม.ย.

กระทรวงสาธารณสุข พบปัจจัยเสี่ยงของการเสียชีวิตในระลอกเมษายน คือ "โรคอ้วน" และผู้ที่มี "อายุน้อย" มีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น อายุเฉลี่ย 29 ปี พร้อมแจงกรณีเที่ยวบินอินเดียเช่าเหมาลำไม่เป็นความจริงเฝ้าระวังเพิ่มในกลุ่มผู้เดินทางจากอินเดีย

เมื่อวันที่ 25 เม.ย.64  ที่ ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงสถานการณ์โรคโควิด-19 ว่า วันนี้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,438 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังในโรงพยาบาล 2,151 ราย คัดกรองเชิงรุกในชุมชน 282 ราย รักษาหายเพิ่ม 547 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 11 ราย ทำให้ระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 มีผู้ติดเชื้อสะสม 26,597 ราย กำลังรักษา 24,207 ราย และเสียชีวิตสะสม 46 ราย

161936607732

สำหรับผู้เสียชีวิต 11 รายวันนี้

 • รายที่ 1 ชายไทยอายุ 27 ปี จากกทม. มีภาวะเบาหวาน และ "โรคอ้วน" มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
 • รายที่ 2 หญิงไทย อายุ 34 ปี จ.ปทุมธานี มีโรคประจำตัวเป็นไซนัสอักเสบ และโรคอ้วน มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
 • รายที่ 3 ชายไทย อายุ 69 จ.ปทุมธานี มีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง และเก๊าท์ มีประวัติเดินทางไปสถานที่แออัด
 • รายที่ 4 หญิงไทย อายุ 62 ปี จ.สุโขทัย มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง ไขมันในเส้นเลือด มีประวัติเดินทางไปสถานที่ที่มีผู้ติดเชื้อ
 • รายที่ 5 ชายไทย อายุ 70 ปี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้ป่วยติดเตียงมีโรคประจำตัว เบาหวาน ไตวายเรื้อรัง ความดันโลหิตสูง
 • รายที่ 6 ชายไทย อายุ 45 ปี จ.นครพนม มีโรคประจำตัวเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 • รายที่ 7 ชายไทย อายุ 35 ปี จ.นครราชสีมา มีโรคประจำตัว โรคอ้วน มีประวัติเดินทางไปสถานที่แออัด
 • รายที่ 8 ชายไทย อายุ 34 ปี  กทม. มีโรคประจำตัวเบาหวาน และโรคอ้วน มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
 • รายที่ 9 ชายไทย อายุ 36 ปี กทม. มีประวัติเดินทางไปสถานที่แออัด (อยู่ระหว่างรอสอบสวนโรค)
 • รายที่ 10 ชายไทย อายุ 35 ปี กทม. มีโรคประจำตัวโรคอ้วน มีประวัติเดินทางไปสถานที่แออัด
 • รายที่ 11 หญิงไทย อายุ 32 ปี ตั้งครรภ์ 25 สัปดาห์ มีประวัติเดินทางไปสถานที่แออัด

ข้อสังเกตของผู้เสียชีวิตที่ได้รับรายงานในวันนี้ ปัจจัยเสี่ยงส่วนใหญ่คือภาวะ "โรคอ้วน" และมีประวัติเป็นผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน และเดินทางไปในสถานที่แออัด และหลายรายคือผู้ที่มี "อายุน้อย" ภาพรวมในระลอกเดือนเมษายน พบผู้เสียชีวิตมีอายุเฉลี่ย 29 ปี 

161936607847

สำหรับความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 24 เมษายน 2564 ฉีดสะสม 1,124,153 โดส เป็นเข็มที่ 1 จำนวน 949,124 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 175,029 ราย เฉพาะวันที่ 24 เมษายน ฉีดได้ 28,708 โดส เป็นเข็มที่ 1 จำนวน 14,675 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 14,033 ราย ภาพรวมการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์หลายจังหวัดฉีดได้ครบ 100% สำหรับบุคลากรในคลินิก และสถานพยาบาลเอกชนจะประสานเข้ารับการฉีดให้ครบถ้วนภายในสัปดาห์หน้า

นายแพทย์โอภาส กล่าวว่า กรณีที่มีการแชร์ต่อในสื่อโซเชียลว่ามีการเช่าเหมาลำเครื่องบินนำชาวอินเดียมายังประเทศไทยนั้นพบว่าไม่เป็นความจริง มีการขออนุญาตให้คนไทยในอินเดียกลับบ้านในเดือนพฤษภาคม 4 เที่ยวบิน โดยการประสานของกระทรวงต่างประเทศ และจากสถานการณ์ของประเทศอินเดียที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเพิ่มความระวังในกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากประเทศอินเดีย

โดย ศปค.สธ.ให้ความสำคัญในมาตรการเรื่องนี้และจะประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ ให้ชะลอการออกหนังสือการเดินทางเข้าประเทศ จากประเทศอินเดียเข้าประเทศไทย แต่ยังไม่ชะลอการเข้าประเทศของสายการบิน เพื่อไม่ให้กระทบต่อการขนส่ง ยา เวชภัณฑ์ และสินค้า เนื่องจากอินเดียเป็นผู้ผลิตยา และเวชภัณฑ์รายใหญ่ที่ประเทศไทยอาจจำเป็นต้องใช้ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ให้ขยายเวลาการกักตัวผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยจาก 10 วัน เป็น 14 วัน ในทุกประเทศ

ส่วนผู้ที่เข้ารับการกักตัวในสถานที่ของรัฐ ห้ามออกนอกห้องโดยเด็ดขาด จนกว่าสถานการณ์จะมีความชัดเจนขึ้น ให้เกิดความมั่นใจว่าสายพันธุ์ที่อาจมีผลกระทบกับประเทศไทยจะไม่มีการหลุดลอดออกมาเพื่อเสนอไปยัง ศบค. ชุดเล็กพิจารณาต่อไป